Verzet tegen parkeerbon nutteloos

Een parkeerbon moet u altijd betalen, ook als die door een privébedrijf is uitgeschreven. Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, heeft de argumenten van burgers die weigerden te betalen, volledig van tafel geveegd.

(belga) - Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag.

"Voortaan kan je niet meer opwerpen dat je privacy is geschonden omdat parkeerbedrijven via de gemeente jouw gegevens te weten komen", aldus een tevreden Peter Lamens, voorzitter van de Belgische Federatie van Parkeerbedrijven van het Openbaar Domein. "Het Hof oordeelt immers dat een parkeerbedrijf dit wel degelijk mag als verlengde arm van de gemeente waarvoor het werkt."

Een vrouw wier advocaat met succes pleitte dat de parkeerbedrijven de wet op de bewakingsondernemingen overtraden, krijgt ook nul op het rekest. "De vaststellingen die onze parkeerwachters doen, schenden die wet niet omdat ze geen mensen opsporen of verhoren", citeert Lamens het arrest van het Hof van Cassatie.

Het Hof veegt als laatste ook het argument van tafel dat er geen privébedrijven mogen worden ingezet voor de controle op het betalend parkeren. Sommige niet-betalers en hun advocaten vonden dat enkel de overheid dit mocht doen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud