Advertentie

Vier op tien Belgen volgen opleiding

Vier op de tien volwassen Belgen volgen een opleiding. Daarnaast doet een derde van de Belgen aan zelfstudie. Dat zijn enkele cijfers uit de Enquête Volwasseneneducatie (Adult Education Survey) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

(belga) - Het onderzoek peilde in de eerste helft van 2008 naar de participatie van volwassenen tussen 25 en 64 jaar aan diverse soorten opleidings- en vormingsactiviteiten. Doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre Belgen aan 'levenslang leren' doen.

Uit de enquête blijkt dat 12 procent van de volwassenen een formele opleiding (een erkende opleiding waarvoor men een diploma of certificaat krijgt) volgt en 33 procent een niet-formele opleiding (cursussen die buiten onderwijsinstellingen worden gegeven). Daarnaast doet 35 procent van de ondervraagden aan zelfstudie.

Vier op de vijf ondervraagden zeggen dat het motief voor het volgen van opleidingen werkgerelateerd is. De meest gevolgde opleidingen zijn software, vreemde talen en management. Opvallend is ook dat twee van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt - ouderen en laagopgeleiden - juist het meest worden uitgesloten van opleidingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud