Vlaams-Nederlands memorandum Scheldeverdieping goedgekeurd

(belga) - Vlaanderen en Nederland gaan samen zo'n 500 miljoen euro besteden aan een reeks projecten om de Schelde veiliger, natuurlijker en toegankelijker te maken. Dat bleek vrijdagnamiddag naar aanleiding van de ondertekening in Den Haag van het memorandum van overeenstemming tussen Vlaams minister Kris Peeters (foto: Belga) en de Nederlandse ministers Karla Peijs, Cees Veerman en staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen.

Het luik toegankelijkheid voorziet in de verdieping van de Westerschelde, waardoor het moet mogelijk worden dat schepen met een diepgang van 13,1 meter de Antwerpse haven ongehinderd kunnen bereiken. Vooral containervervoerders doen de haven immers met steeds grotere schepen aan.

Uit het memorandum blijkt dat Vlaanderen de kosten voor de uitvoering van de baggerwerken in de Westerschelde op zich neemt. Het zal ook instaan voor de onderhoudsbaggerwerken eens de verruimingswerken zijn uitgevoerd. De kosten die met de uitvoering van de baggerwerken samenhangen (zoals de wrakkenberging) zijn ook voor Vlaanderen, al neemt Nederland daarbij een maximaal bedrag van 30 miljoen euro voor haar rekening, aldus de tekst. Nederland participeert voor 25 procent in de studiekosten voor de verruiming van de vaarweg.

Wat het luik veiligheid tegen overstromingen betreft gaan Nederland en Vlaanderen elk de maatregelen op hun eigen grondgebied betalen. Verhoging van dijken en meer ruimte voor de rivier moeten voor meer veiligheid zorgen, al is die in Nederland momenteel voldoende. De beveiliging tegen overstromingen langs de Zeeschelde in Vlaanderen kan echter beter. De dijkverhogingen komen bij steden en dorpen. In landelijk gebied krijgt de Schelde op verschillende plaatsen de ruimte om bij hoge waterstanden over het land te stromen.

Het derde luik van het plan bevat een natuurprogramma voor het Schelde-estuarium, waar het natuurlijk systeem verstoord is door inpolderingen, dijken en baggerwerken. Zo wordt ongeveer 1.000 hectare, waarvan 600 hectare in Zeeland, voornamelijk agrarisch gebied nieuwe natuur. Nederland en Vlaanderen staan elk in voor de kosten op hun eigen grondgebied.

De beslissingen moeten nog voorgelegd worden aan de Nederlandse Tweede Kamer. De globale kostendeling voor het project is 80 procent voor Vlaanderen en 20 procent voor Nederland. Daarnaast gaan Vlaanderen en Nederland een verdrag opstellen voor een betere samenwerking inzake het estuarium dat tegen 1 januari 2006 moet rond zijn. Ze bereikten ook een akkoord over maatregelen inzake het nautisch beheer van de Westerschelde, de ontkoppeling van de loodsgelden en de samenwerking tussen de loodsdiensten.

Beide regeringen deelden vrijdag ook mee dat de Nederlandse regering met de provincies Zeeland en Noord-Brabant afspraken heeft gemaakt om de wegverbindingen met Vlaanderen te verbeteren en de Zeeuwse havens beter te ontsluiten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud