Vlaams Parlement onderzoekt drooglegging

(tijd) - De juridische diensten van het Vlaams Parlement onderzoeken of de dotatie aan het Vlaams Blok kan worden ingetrokken, na de veroordeling van de drie VZW's rond de partij. De uiteindelijke beslissing over die drooglegging ligt bij de Vlaamse meerderheidspartijen. Die toonden zich gisteren terughoudend. De directe juridische gevolgen van het arrest zijn uiterst beperkt en worden vaak overschat.

In artikel 6 van het reglement van het Vlaams Parlement is de volgende passage te lezen: 'Het bureau kan de dotatie (van een partij) intrekken als een arrest verscheidene, duidelijke en met elkaar overeenstemmende uitingen van een politieke partij, haar componenten, lijsten, kandidaten of verkozenen, strijdig bevindt met de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.'

De voorzitter van het Vlaams Parlement, Norbert De Batselier (sp.a), laat de juridische diensten van de assemblée onderzoeken of de dotatie van het Blok op basis van het artikel kan worden ingetrokken. Hijzelf is alvast geen voorstander van het afnemen van de dotatie. Het arrest is belangrijk, maar het intrekken van de dotatie is geen goede strategie, luidt het. De Batselier vindt de politieke discussie met het Blok belangrijker dan de juridische.

Of artikel 6 in gang wordt gezet, is een politieke beslissing. Ze komt het bureau toe, het dagelijks bestuur van het parlement. Naast het Blok zijn daar de Vlaamse meerderheidspartijen en Groen! in vertegenwoordigd. De meesten toonden zich gisteren terughoudend om de dotatie in te trekken. Als ze het toch doen, tekent het Blok beroep aan bij de Raad van State, zei partijkopstuk Filip Dewinter gisteren.

De Batselier zou het verslag van de juridische dienst graag in de loop van volgende week ontvangen. In dat geval zal het de week nadien besproken worden op de vergadering van het uitgebreid bureau, dat de politieke werking van het Vlaams Parlement coördineert en wekelijks op maandag vergadert.

Dankzij zijn 32 zitjes in het Vlaams Parlement krijgt het Blok jaarlijks een dotatie van 1,618 miljoen euro. In het federale parlement krijgt de partij 2,077 miljoen euro. Een federaal wetsvoorstel om het Blok droog te leggen ligt klaar, maar de politieke wil om het goed te keuren is er niet. Een beperking of intrekking van overheidsgelden kan alleen op grond van het huidige partijprogramma, vinden de paarse meerderheidspartijen. Het Cassatie-arrest spreekt zich uit over de periode van juni 1999 tot januari 2001.

Net omdat het arrest zich tot die periode beperkt, zijn ook de direct juridische gevolgen uiterst beperkt. De drie veroordeelde VZW's van het Vlaams Blok moeten elk een boete van 12.400 euro en samen een morele schadevergoeding van 7.500 euro betalen. Daar houdt het eigenlijk op.

De gevolgen worden vaak overschat. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat overheidsinstellingen, onderwijsinstituten en culturele organisaties met het arrest in de hand elke samenwerking met het Vlaams Blok kunnen of moeten weigeren. Dat zou betekenen dat eigenaars van conferentiezalen geen vergaderruimtes aan het Blok verhuren, de Post geen partijdrukwerk verdeelt en drukkers geen propaganda drukken. Die redenering klopt dus niet, omdat er geen gerechtelijke uitspraak is over het Vlaams Blok van vandaag.

Het Cassatie-arrest heeft evenmin tot gevolg dat de VZW's rond het Vlaams Blok ontbonden moeten worden. Zelfs het Vlaams Blok hoeft juridisch gesproken niet ontbonden te worden. Toch hebben de partijkopstukken beslist dat te doen. Juridisch is dat veiligst, vinden ze.

Het Vlaams Blok beweert dat al wie tot de partij behoort of er zijn medewerking aan verleent, voortaan strafbaar is. Ook die conclusie gaat te kort door de bocht, zeggen juristen. Leden of mandatarissen kunnen alleen vervolgd worden als ze in de periode 1999-2001 (net als de VZW's) hun medewerking verleenden aan de partij. Het bewijs daarvoor zal geval per geval moeten geleverd worden. De rechtbanken zijn niet gebonden door het arrest van het Gentse hof van beroep. Ze kunnen het perfect naast zich neerleggen en tot een ander besluit komen.

De 67 parlementsleden van het Blok moeten zich sowieso geen zorgen maken. Zij staan niet bloot aan vervolging omdat ze parlementaire onschendbaarheid genieten. Lokale mandatarissen riskeren wel vervolgd te worden, maar alleen tot eind januari 2006. Op dat ogenblik verjaren racistische misdrijven die gepleegd zijn voor eind januari 2001.

22304159

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud