Vlaamse begroting voor 2007 is rond

De Vlaamse regering heeft vrijdag de begroting voor 2007 goedgekeurd. De inkomsten stijgen met ruim één miljard euro ten opzichte van dit jaar en er is voldoende ruimte voor nieuwe beleidsinitiatieven. Begrotingsminister Dirk Van Mechelen (VLD) zegt dat de Vlaamse schuld tegen eind 2008 quasi volledig zal zijn terugbetaald.

(belga) De totale Vlaamse middelen stijgen tot boven de 21 miljard. Door gestegen verwachtingen qua groei en inflatie krijgt Vlaanderen 783 miljoen meer aan federale dotaties. Dit geld wordt niet volledig omgezet in uitgaven. Van Mechelen legt een indexprovisie van 69 miljoen en een conjunctuurprovisie van 93 miljoen euro aan, opdat een inflatie of een mindere economische groei - tot één procent lager - opgevangen kan worden.

Ook de ontvangsten uit gewestbelastingen blijven stijgen. "De verlaging van registratierechten en schenkingsrechten zorgt voor een win-winsituatie, waarbij de burger minder belastingen betaalt en de overheid meer ontvangsten heeft", zegt Van Mechelen.

Volgend jaar nemen de gewestbelastingen toe met 275 miljoen en dit terwijl een aantal nieuwe fiscale maatregelen worden doorgevoerd. Zo zal de langstlevende partner geen successierechten op de gezinswoning meer moeten betalen, wat voor 45 miljoen euro minderinkomsten zorgt. Daarnaast wordt ook het belastingvoordeel opgetrokken voor wie zijn eerste woning koopt. Die maatregel kost 8 miljoen euro.

Een derde fiscale maatregel is de korting op de personenbelasting voor werkende Vlamingen. Volgend jaar gaat die in voor zowat één miljoen mensen, de jaren erop wordt die uitgebreid. Vlaanderen zal hiervoor 125 miljoen euro doorstorten aan het federale niveau.

De beleidskredieten stijgen in alle beleidsdomeinen. Er is onder meer extra geld voor het gemeentefonds, de loonmassa in het onderwijs en de wachtlijsten van mensen met een handicap. De precieze invulling zal worden toegelicht in de septemberverklaring, die Vlaams minister-president Yves Leterme op maandag 25 september aflegt in het Vlaams parlement.

De betaalkredieten liggen 200 miljoen hoger dan de beleidskredieten, wat betekent dat de facturen sneller betaald worden dan er nieuwe engagementen worden aangegaan. Daarmee wordt de impliciete schuld afgebouwd.

De voorbije twee jaar moest Vlaanderen strenge begrotingsoverschotten boeken. Zowel in 2005 als in 2006 aanvaardde Vlaanderen een strengere begrotingsnorm. In ruil moet de Vlaamse regering de komende jaren minder strenge overschotten boeken. Dat zorgt voor 145 miljoen euro aan extra beleidsruimte volgend jaar. Vlaanderen moet in 2007 een overschot van 159,4 miljoen optekenen.

De Vlaamse regering gebruikt begrotingsoverschotten om de schuld af te bouwen en reserves aan te leggen, bijvoorbeeld voor het zorgfonds. Vlaanderen zal eind 2008 quasi schuldenvrij zijn, een jaar vroeger dan aanvankelijk vooropgesteld was.

"Persoonlijk vind ik dat er na de schuldafbouw een deel van de overschotten in het zorgfonds moeten worden gestopt", zegt Van Mechelen. In dat fonds zal eind 2007 meer dan 700 miljoen zitten.

"Met deze begroting kunnen we onze beleidsengagementen perfect nakomen", zegt Van Mechelen. "Vorig jaar sprak ik van een begroting van gewapend beton. Nu kunnen we starten met een sterke ruwbouw om dan de volgende jaren ons huis van de toekomst af te werken", zegt de VLD-minister.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud