Vlaamse gemeenten willen BTW op riolen recupereren

(tijd) - De Vlaamse gemeenten proberen honderden miljoenen euro's aan BTW te recupereren die ze de afgelopen 15 jaar betaald hebben bij de aanleg van rioleringen. Voorlopig liggen de federale overheid en de BTW-administratie dwars. Maar de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) meent dat de recuperatie kan en raadt de gemeenten aan naar de rechtbank te stappen. Dat meldt De Tijd.

De recuperatie van de BTW op investeringen in riolen van de afgelopen 15 jaar staat vandaag op de agenda van een studiedag van de VZW Vlario, de vereniging van belangengroepen rond rioolaanleg. Traditioneel zijn daar vertegenwoordigers van alle Vlaamse gemeenten aanwezig. De gemeenten wordt voorgehouden dat de recuperatie van de BTW op de gedane rioolinvesteringen mogelijk is, ondanks het verzet van de BTW-administratie. De gemeenten moeten desnoods voor de rechtbank proberen te halen waar ze recht op hebben, meent Jan Leroy, jurist van de VVSG.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), heeft vorig jaar de afvalwaterkwestie grondig herzien. Voortaan zijn de drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater en voor het vervoer van dat afvalwater door de gemeentelijke riolen naar de zuiveringsstations. De drinkwatermaatschappijen kunnen de BTW op hun investeringen recupereren. Zij sloten daarvoor een fiscale ruling met de federale overheidsdienst Financiën.

De individuele gemeenten hebben de BTW, betaald op hun rioolwerken, nooit kunnen aftrekken. Indien ze nu een beheersovereenkomst sluiten met de drinkwaterbedrijven voor het vervoer van afvalwater, worden ze BTW-plichtig en kunnen ze de BTW wel recupereren, zegt Christophe Claeys, stafmedewerker van de VVSG. De gemeenten leveren dan een dienst als vervoerder van afval.

Zeker in de toekomst is die nieuwe regeling juridisch in orde en afdwingbaar, luidt het. Claeys raamt de besparing voor de gemeenten op 16 tot 24 euro per inwoner per jaar. Of anders gezegd: tussen 100 en 150 miljoen euro per jaar Vlaams geld dat anders naar de federale staat vloeit.

Over de recuperatie van de al betaalde BTW wordt nu tussen de VVSG en Vlario enerzijds en de federale staat en de BTW-administratie anderzijds een juridische oorlog gevoerd. Hoe ver men kan teruggaan in de recuperatie is juridisch nog niet duidelijk, zegt Christophe Claeys van de VVSG. Ook over de aard van de rioleringswerken die voor BTW-recuperatie in aanmerking komen, moet nog klaarheid komen, zegt ook jurist Leroy van de VVSG.

Cies Gysen, jurist bij het bureau Realis-advocaten, stelt dat al sinds 1976 in de BTW-wetgeving staat dat de recuperatie over 15 jaar mogelijk is. Het bewuste koninklijk besluit daarover bestaat nog steeds, benadrukt hij. De BTW-administratie stelt nu dat dit indruist tegen de recente EU-rechtspraak.

Leroy (VVSG) meent dat de Vlaamse gemeenten zeker de BTW van de afgelopen 3 jaar kunnen recupereren. Voor alle Vlaamse gemeenten samen gaat het om 300 tot 450 miljoen euro.

De VVSG en jurist Cies Gysen dringen erop aan dat er snel een vergelijk komt in het BTW-dispuut. Claeys van de VVSG roept de gemeenten op samen te spannen en een regeling af te dwingen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud