Vlaamse organisaties voeren strijd tegen armoede op

Met zes zogenaamde 'Decenniumdoelstellingen 2017' willen Vlaamse armoedeorganisaties en sociale bewegingen de armoede op lange termijn bekampen. Het ACW, de Socialistische Mutualiteiten en zes armoedeorganisaties zoals Welzijnszorg en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, zijn er immers van overtuigd dat alleen een langdurige aanpak van het armoedeprobleem zin heeft.

(belga) 'In België leven vandaag nog steeds anderhalf miljoen mensen in een huishouden met een verhoogd risico op armoede', zegt Daniëlle Colsoul van Welzijnszorg. 'En het gaat heus niet alleen om zogenaamde generatiearmen. Iedereen kan met armoede geconfronteerd worden, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte. Bovendien merken we dat de ongelijkheid ook toeneemt, het inkomen van de 10 procent armsten ligt 28 keer lager dan dat van de 10 procent rijksten.'

Armoede laat zich niet alleen voelen in de portemonnee. Wie arm is, heeft het veel moeilijker om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg, een behoorlijke woning of goed onderwijs. 'En dat laatste heeft dan weer gevolgen voor het vinden van een baan', verklaart Anke Hintjens, van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. 'Terwijl werk en een inkomen net heel belangrijk zijn om armoede te vermijden.'

Daarom zijn er voor 2017 volgende zes Decenniumdoelstellingen opgesteld: de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk halveren, het aantal gezinnen waar niemand werkt halveren, voor elk gezin een inkomen garanderen dat de Europese armoederisicodrempel bereikt, 150.000 nieuwe betaalbare huurwoningen, de laaggeletterdheid bij jongeren terugbrengen tot 3 procent en armen op alle mogelijke manieren uit hun isolement halen. Dat laatste moet ervoor zorgen dat ze hun zelfvertrouwen herwinnen en het contact met de overheidsinstellingen niet verliezen.

Volgens ACW-voorzitter Jan Renders zijn het concrete en realiseerbare doelstellingen die gebaseerd zijn op trends uit het verleden. 'De volgende stap is nu ze ook effectief omzetten in realiteit. Daarvoor willen wij ons als middenveldorganisatie nadrukkelijk inzetten, door onze leden en de brede bevolking te sensibiliseren zodat er een breed draagvlak kan gecreëerd worden voor de strijd tegen de armoede, en door druk uit te oefenen op het beleid en de verschillende overheden. In dat verband bereiden we samen met de andere organisaties een gemeenschappelijk memorandum voor dat we aan de volgende regering zullen richten.'

Het volgende grote concrete moment voor de campagne is 17 oktober 2007. De Werelddag van verzet tegen de armoede wordt immers de nulmeting voor elk van de doelstellingen. 'De komende tien jaar zullen we de vooruitgang voor elk onderdeel op de voet volgen, en in die tijd de Decenniumdoelstellingen telkens weer op tafel leggen. Dat we met zoveel organisaties samen in dit initiatief zitten, is alleen maar goed omdat we elkaar versterken en ondersteunen, doorheen heel de lange campagne', besluit Welzijnszorg-woordvoerster Daniëlle Colsoul.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud