Vlaamse overheid schuldenvrij in 2009

(tijd) - De Vlaamse regering betaalt de komende jaren al haar leningen af, waardoor ze in 2009 geen schulden meer zal hebben. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting voor deze legislatuur, meldt De Tijd. Met het geld waarmee ze anders schulden afbetaalde, legt de regering nu reserves aan. Die dienen om de kosten van de vergrijzing en economische tegenvallers op te vangen.

De Vlaamse minister van Begroting, Dirk Van Mechelen (VLD, foto Belga), lichtte in een gesprek met de krant De Tijd de meerjarenbegroting van de Vlaamse regering toe. Het document is zo goed als af. De meerjarenbegroting maakt duidelijk hoeveel geld de Vlaamse regering deze legislatuur heeft om haar plannen uit te voeren. De komende twee weken verfijnen de ministers de politieke afspraken over de uitgaven.

Tegen 2009 is de Vlaamse overheid schuldenvrij. De paars-groene Vlaamse regering startte in 1999 met 6,6 miljard euro schulden. Eind 2003 stond de teller op 1,7 miljard euro. De Vlaamse regering is van plan de komende vier jaar geen enkele lening te hernieuwen, zodat er op 31 december 2009 slechts 98 miljoen euro aan schulden overblijft. De kans bestaat dat ze ook die laatste schijf vervroegd afbetaalt.

Toch blijft de Vlaamse regering, zoals afgesproken met de federale overheid, overschotten boeken op de begroting. In de periode 2006-2009 gaat het opgeteld om 950 miljoen euro. Aangezien niet al dat geld nodig is om leningen af te betalen, legt de Vlaamse regering reserves aan. Volgens Van Mechelen zijn die nodig voor twee redenen: om de lage inkomsten in economisch tegenvallende jaren te compenseren en om de toenemende kosten voor de vergrijzing te betalen.

De Vlaamse regering schat dat de lopende uitgaven in 2007, 2008 en 2009 jaarlijks met gemiddeld 1,6 procent stijgen. Daarnaast is er nog ruimte voor nieuwe maatregelen. In 2009, wanneer het beleid op kruissnelheid is, gaat het om 1,8 miljard euro. Een derde daarvan dient om de belastingen te verlagen. Nog een derde gaat naar investeringen in 'harde sectoren', zoals economie en werkgelegenheid. Met het laatste derde investeert de Vlaamse regering in de zachte sectoren, zoals welzijn en onderwijs. Een grote hap daarvan gaat naar nieuwe cao's voor de leraren en de werknemers uit de non-profit. BH

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud