Vlaamse regering beleeft negende ministerwissel

(tijd) - Met Jef Tavernier is de Vlaamse regering aan zijn tiende nieuwe minister toe. Tavernier wordt de derde minister van Leefmilieu. Van de negen excellenties die in juli 1999 de eed aflegden, blijven er drie over. Van die drie is er maar één die nog over exact dezelfde bevoegdheden beschikt: Marleen Vanderpoorten (VLD), de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. Ministercarrousel

Naast Vanderpoorten zijn haar partijgenoot Dirk Van Mechelen, bevoegd voor Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, en Renaat Landuyt (sp.a), bevoegd voor Werkgelegenheid en Toerisme, de andere 'oudgedienden' van de Vlaamse regering.

De eerste die opstapte, op 9 mei 2001, was Johan Sauwens, de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, die toen nog deel uitmaakte van VU-ID. Zijn aanwezigheid op een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds, een vereniging van oud-oostfrontstrijders met extreem rechtse trekjes, deed hem de ministeriële das om. Sauwens werd opgevolgd door zijn partijgenoot Paul van Grembergen, die nu minister is namens sp.a-spirit.

De tweede nieuwe minister werd de liberaal Jaak Gabriëls, op 10 juli 2001. Hij kwam na de bevoegdheidsherschikkingen in het Lambermontakkoord over van de federale regering. Als tiende Vlaamse minister kreeg hij de bevoegdheden Economie, Buitenlandse Handel en Buitenlands Beleid.

Een jaar later, op 1 juli 2002, nam Bert Anciaux ontslag als minister van Cultuur. Hij kreeg een mentale opdoffer toen verschillende Spirit-mandatarissen overstapten naar de VLD. Omdat de Vlaamse regering minstens een minister uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest moet tellen, kwam Guy Vanhengel (VLD) in Anciaux' plaats. Vanhengel werd minister van Brusselse Aangelegenheden en Sport. Cultuur verschoof naar Van Grembergen.

In 2003 namen maar liefst zes Vlaamse ministers ontslag. De socialistische vice-minister-president en minister van Mobiliteit Steve Stevaert beet op 17 maart de spits af: hij volgde Patrick Janssens, die burgemeester in Antwerpen wou worden, op als partijvoorzitter. Gilbert Bossuyt volgde Stevaert op als minister van Mobiliteit, het vice-premierschap moest hij overlaten aan Renaat Landuyt.

De federale verkiezingen van 18 mei zorgden voor de overige ministeriële wissels. Minister-president Patrick Dewael (VLD) verliet het Vlaamse schip om de federale minister van Binnenlandse Zaken te worden. Bart Somers kwam in zijn plaats. De VLD greep de gelegenheid ook aan om Guy Vanhengel en Jaak Gabriëls te vervangen door Marino Keulen en Patricia Ceysens. Keulen kreeg de bevoegdheden Sport en Wonen, Ceysens kreeg Economie, Buitenlandse Handel en Buitenlands Beleid.

De desastreuze verkiezingsuitslag voor Agalev betekende het einde van Mieke Vogels als minister van Welzijn en van Vera Dua als minister van Leefmilieu. Adelheid Byttebier en Ludo Sannen volgden hen op. Sannen besliste gisteren ten slotte op te stappen. Hij kan zich niet verzoenen met de optie van Groen! om alleen naar de Vlaamse verkiezingen te trekken. Jef Tavernier wordt nu de tiende nieuwe Vlaamse minister en de derde minister van Leefmilieu. IdV

21030446

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud