Vlaamse regering droomt van 60.000 extra jobs rond Zaventem

De Vlaamse regering verwacht dat er binnen twintig jaar 37.000 tot 60.000 jobs in en rond Zaventem ontstaan. Meer dan ooit wordt de luchthaven daarmee een speerpunt van de Vlaamse economie. Een en ander blijkt uit de visienota 'Zaventem 2025', die de redactie kon inkijken.

(tijd) Hoe kan de luchthavenregio Zaventem opnieuw aanknopen met groei, na het faillissement van Sabena en het DHL-debacle? Een antwoord zoeken op die vraag is de laatste twee jaar uitgegroeid tot een van de cruciale projecten van de Vlaamse regering. Over geen enkel ander dossier zegt de Vlaamse minister-president, Yves Leterme (CD&V), met zoveel nadruk dat de kiezer hem er binnen enkele jaren mag op afrekenen. De reden daarvoor is duidelijk: tussen 1994 en 2002 kwamen er in de luchthavenregio jaarlijks 4.000 banen bij. Sindsdien stokte het.

De Vlaamse regering investeert daarom fors om van Zaventem een 'internationale poort' te maken. Ze werkt aan betere (spoor)wegen naar de luchthaven, minder lawaai en geschikte bedrijventerreinen. Maar minstens even belangrijk is dat ze nadenkt over hoe Zaventem er binnen twintig jaar zal uitzien. Die denkoefening leverde een eerste versie van de visienota 'Zaventem 2025' op.

Luchthavens hebben de toekomst mee, blijkt uit de tekst. Er wordt verwacht dat luchthavenbedrijven de komende jaren dubbel zo snel groeien als de economie. Bovendien heeft Zaventem troeven. Het ligt op enkele minuten van Brussel, de grootste diplomatenstad ter wereld en de plaats waar heel wat bedrijven hun hoofdzetel hebben.

Er is de komende jaren ook een tweede troef. De luchthavenzone Frankfurt-Parijs-Londen-Amsterdam ligt temidden de rijke West-Europese consumentenmarkt. Maar tegenover de omliggende luchthavens heeft Zaventem het voordeel dat het kan groeien zonder dat er veel bijkomende infrastructuur nodig is. Het gebruik van de landings- en startbanen kan intenser, stelt de Vlaamse regering, en er is ruimte voor bedrijven én voor de afhandeling van bagage. De terugval van de laatste jaren, waardoor capaciteit vrij kwam, wordt daarmee een voordeel.

Het ontwerprapport stipt ook aan hoe Zaventem zijn troeven beter kan uitspelen. Zo wordt gesteld dat de luchthaven, om het faillissement van Sabena te doen vergeten, opnieuw werk moet maken van een sterke 'home carrier', zodat meer mensen Zaventem aandoen om van vliegtuig te veranderen. De onderzoekers zien twee mogelijkheden: ofwel takt Virgin/SN aan op een van de grote allianties, ofwel biedt Zaventem een 'friendly hub' aan een intercontinentale maatschappij aan.

Sabena vergeten is volgens de onderzoekers makkelijker dan DHL vergeten. Ze vinden het niet zo'n goed idee te focussen op meer vrachtvervoer. Ze zien wel heil in een betere goederentrafiek, waarin goederen worden vervoerd in de buik van passagiersvliegtuigen. Het liefst gaat het dan om vracht die in de luchthaven wordt bewerkt, zodat er toegevoegde waarde ontstaat.

Er staat nog meer op het to-do-lijstje. Een vlottere verbinding moet de luchthaven behoeden voor het zogenaamde 'weglek': heel wat mensen reizen nu met de hogesnelheidstrein tot in Schiphol of Charles de Gaules, om daar het vliegtuig te nemen. Een HST-station in de luchthaven van Zaventem moet zoiets vermijden.

De onderzoekers gaan ook in op de vraag of er wel ruimte is om de toekomstplannen waar te maken. Iedere vijf jaar is er tachtig hectaren nodig, stellen ze. De rest van de groei kan worden opgevangen door de plaats die er is beter te gebruiken. Nu werken er in en rond Zaventem 54 werknemers per hectare. Dat moeten er 100 per hectare worden voor ondernemingen uit de dienstensector; voor transportbedrijven ligt het streefdoel op 40 werknemers per hectare.

En de lawaaihinder? Die mag in ieder geval niet toenemen, staat in de visienota. Er wordt een en ander verwacht van de technologie, die in 2025 beter zal zijn dan nu. Lawaaierige vliegtuigen zouden ook duurdere landingsrechten moeten betalen. In het rapport is ook sprake van een bouwstop in woonuitbreidingsgebieden rond de luchthaven en van een 'uitdovingsbeleid' voor bouwvergunningen in de gebieden met het meest geluidsoverlast.

De denkoefening 'Zaventem 2025' resulteert in twee scenario's: ofwel groeit de luchthaven met om en bij 1,2 procent per jaar, het verwachte ritme van de Europese economie. Ofwel nemen de activiteiten op en rond de luchthaven jaarlijks met 2,5 procent toe, het percentage dat ook vliegtuigbouwers Boeing en Airbus hanteren.

In dat laatste, optimistische scenario verdubbelt de werkgelegenheid de komende twintig jaar naar 120.000 jobs. Zaventem kan dan sterker dan in de buurlanden van de goede economische groei genieten, omdat het minder capaciteitsproblemen zal kennen. In het optimistische 2,5 procent-scenario gaan de onderzoekers er ook van uit dat de luchthaven opnieuw een grote 'home carrier' krijgt, kan vermijden dat passagiers de HST naar Schiphol of Charles de Gaules nemen én dat Brussel het operationele centrum van de EU en de NAVO blijft.

Bij een groei van 1,2 procent, door de onderzoekers het 'business-as-usual-scenario' genoemd, rekenen de onderzoekers op 97.000 jobs, zestig procent meer dan nu. In dat scenario blijft de olieprijs hoog, gaan nieuwe internationale instellingen niet naar Brussel maar naar Oost-Europa en blijven de vluchten van en naar Zaventem hoofdzakelijk beperkt tot Europa.

De onderzoekers geven een tiental 'kritische voorwaarden' om de werkgelegenheid op de luchthaven te doen groeien. Het gaat om overheidsinvesteringen, een betere arbeidsmarkt, een vlotter verkeer en een ruimtelijke ordening die met de luchthaven rekening houdt. Maar het lijstje begint met een 'rechtszeker en stabiel exploitatiekader'. Na de pleiade aan vonnissen en arresten over het spreidingsplan is dat er minder dan ooit.

BH

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud