Vlaamse werkloosheid kent eerste stijging in jaren

De Vlaamse werkloosheid is in november voor het eerst in meer dan zeven jaar gestegen omwille van conjunctuurredenen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Vooral de mannelijke werklozen ondervinden de gevolgen van de economische teruggang.

(belga) - Vlaanderen telt eind november 2008 166.827 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 383 of 0,2 procent meer dan eind november vorig jaar. In oktober was er nog een daling met 2,4 procent op jaarbasis.

Volgens de studiedienst van de VDAB gaat het om de eerste stijging "om redenen van conjunctuur" sinds september 2001. "In augustus 2001 was er nog een daling geweest van het aantal werkzoekenden met ruim 6.000 op jaarbasis, in september was er een toename met 13.400", aldus de VDAB. Sindsdien waren er nog stijgingen, maar die waren te wijten aan wijzigingen in de werkloosheidsreglementering, aldus nog de studiedienst.

"De economische teruggang sijpelt sinds vorig jaar door in de werkzoekendencijfers en stopte de continue daling op jaarbasis van het aantal werkzoekenden. Deze evolutie tekende zich de voorbij maanden af in de afname van het dalingsritme", legt de VDAB uit.

Het zijn vooral de mannelijke werkzoekenden die de gevolgen ondervinden van de economische teruggang. Bij de mannen steeg het aantal werkzoekenden in november met 5,1 procent, terwijl er bij de vrouwen nog een daling met 4,1 procent was.

"Mannen werken meer dan vrouwen in conjunctuurgevoelige sectoren", stelt de VDAB, verwijzend naar onder meer de uitzendarbeid van arbeiders. Vrouwen werken daarentegen meer in de tertiaire en quartaire sectoren, die minder conjunctuurgevoelig zijn. Ook het succes van de dienstencheques is een verklaring voor de gunstigere evolutie van de vrouwelijke werkloosheid, aldus nog de VDAB. Maar ook bij de vrouwen is het duidelijk dat het dalingsritme afneemt.

Daarnaast komt de ommekeer in de economische conjunctuur het eerst tot uiting in de kortdurige werkloosheid (minder dan een jaar). Die steeg in november met 6,2 procent op jaarbasis. Ook de middellange werkloosheid is gestegen (+5 pct). De langdurige werkloosheid daalde nog (-12,2 pct).

De werkloosheidsgraad bedraagt nu 5,81 procent van de beroepsbevolking. Bij de mannen is dat 5,24 procent, de vrouwelijke werkloosheidsgraad bedraagt 6,51 procent.

Opgedeeld per provincie, is de toename van het aantal werkzoekenden het grootst in West-Vlaanderen (+2,3 pct), "een provincie met een belangrijke industriële tewerkstelling". Vlaams-Brabant, met relatief meer werknemers in de tertiaire en quartaire sector, laat nog een daling zien op jaarbasis (-1,5 pct).

Maandag waren er op de website van de VDAB gegevens verschenen als zou de Vlaamse werkloosheid in november met 5 procent zijn gestegen. Later op de dag bleek er bij het overzetten van de gegevens "een anomalie" te zijn geweest.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud