Vlaanderen en Nederland akkoord over uitdieping Schelde

(belga) - Vlaams minister van Openbare Werken en Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) heeft dinsdag met zijn Nederlandse collega's Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Veerman (Landbouw en Natuur) een akkoord gesloten over de timing en de inhoud van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium.

De Ontwikkelingsschets zegt welke ingrepen er genomen moeten worden om het Scheldegebied tegen 2030 wat toegankelijkheid, natuurwaarden en veiligheid tegen overstromingen zo goed mogelijk aan een bepaald streefbeeld te laten beantwoorden.

Het akkoord zegt onder meer dat de verdieping van de vaargeul van de Schelde in 2007 zal starten. De verdieping moet schepen met een diepgang van 13,10 meter toelaten om naar Antwerpen te varen zonder rekening te moeten houden met de getijden.

Volgens het akkoord moeten er ook maatregelen komen om de natuurwaarden in het estuarium te herstellen of te bewaren en om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen.

Wat dat laatste betreft koos Vlaanderen voor een actualisering van het Sigma-plan via een combinatie van dijkverhogingen en gecontroleerde overstromingsgebieden. Een stormvloedkering in de buurt van Antwerpen, een duur idee dat in het verleden meermaals is opgeworpen, is volgens de ministers de komende jaren niet nodig en dat zal wellicht zo blijven tot 2050.

De Vlaamse en Nederlandse regering zullen elk uiterlijk tegen 17 december het akkoord goedkeuren. Een werkgroep is intussen opgericht om precies te bepalen wie wat gaat betalen. In januari volgend jaar komt ook een Memorandum van Overeenstemming, dat een juridisch kader, de praktische afspraken en de te volgen timing zal vastleggen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud