'Vlaanderen mag Brussel niet loslaten"

Vlaams minister-president Kris Peeters (m.), naast Walter Baeten van het IJzerbedevaartcomité (r.) (foto: Belga) ©BELGA

Vlaanderen mag Brussel niet loslaten en het zou beter zijn de federale verkiezingen gewoon af te schaffen. Die twee boodschappen vielen zondagnamiddag te horen tijdens de 82ste IJzerbedevaart in Diksmuide.

Aan de IJzertoren hadden zich zondagmiddag om 14u30 naar schatting 1.500 Vlaamsgezinden verzameld. Onder hen bevonden zich ook heel wat politici, waaronder Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Werk en Begroting Philippe Muyters (N-VA). Opvallende afwezigen waren N-VA-voorzitter Bart De Wever en N-VA-minister Geert Bourgeois. Gewezen sp.a-minister Bert Anciaux (sp.a) en SLP-voorzitter Geert Lambert waren er wel. Van Lijst Dedecker werd Vlaams parlementslid Boudewijn Bouckaert opgemerkt.

Vrede, vrijheid en verdraagzaamheid zijn de vaste kernwoorden in de boodschap die de IJzerbedevaart wil brengen. Dit jaar ligt het accent op vedraagzaamheid. Met als slogan 'Vlaanderen is er voor iedereen' pleitte het IJzerbedevaartcomité voor een sociaal en verdraagzaam Vlaanderen. Walter Baeten, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité riep op dat de Vlaamse regering in haar besparingen niet bezuinigt in de sociale uitgaven, maar in de 'prestigeprojecten die economisch noch sociaal noch cultureel een meerwaarde zijn'.

Vlaams zelfbestuur staat traditiegetrouw hoog op de agenda. Voorzitter Walter Baeten pleitte voor het afschaffen van de federale verkiezingen. De Vlaamse regering is immers de enige legitieme, luidde het. De federale regering van premier Herman VAn Rompuy werd zelfs 'staatsgevaarlijk' genoemd omdat ze aan Vlaamse kant niet over een meerderheid beschikt. Desgevraagd wilde Kris Peeters niet op die uitspraak reageren. 'Als minister-president is het niet aan mij om me over andere regeringen uit te spreken', zei hij.

Het IJzerbedevaartcomité zei ook dat Vlaanderen Brussel niet mag loslaten, een stelling waar Peeters het wél volmondig mee eens is. Vorige week, op de meer radicale IJzerwake, pleitte gastspreker Frans Crols er nog voor om Brussel los te laten om zo de onafhankelijkheid van Vlaanderen mogelijk te maken. Crols sprak de vrees uit dat een eventuele Vlaamse onafhankelijkheid door de moeilijke onderhandelingen over het statuut van Brussel altijd geblokkeerd zal blijven, of minstens immense vertraging zal oplopen.

'Wij laten Brussel niet los, gisteren niet, vandaag niet, morgen niet', zei Baeten zondag op de IJzerbedevaart. Wel moet Vlaanderen respect krijgen voor de financiële steun vanuit Vlaanderen en voor het Vlaams karakter van de Rand. 'Als er geen respect is, gaat de kraan dicht', zei Baeten.

BH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud