Vlaanderen moet logistiek in achterland uitbouwen

Wil Vlaanderen zijn unieke positie voor logistiek behouden, dan moet de Extended Gateway Vlaanderen verder uitgebouwd worden: in het achterland van de belangrijkste gateways, zoals zee- en luchthavens, moeten gronden met onder meer beperkte transportkosten en beperkte overslag verder ontwikkeld worden.

(belga) De logistiek is in Vlaanderen de sector die vandaag en in de toekomst kan instaan voor belangrijke werkgelegenheid. 'Als onze regio dat unieke waardeaanbod verder wil versterken, dan moeten we een aantal uitdagingen aangaan', zegt Alex Van Breedam, algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), woensdag bij de voorstelling van het jaarverslag van 2005.

'Aantrekkelijke gronden voor logistieke operaties zijn traditioneel te vinden in de buurt van de toegangspoorten, zeg maar de lucht- en zeehavens. Deze 'prime locations' worden steeds schaarser en dus hebben we er alle belang bij om gronden met vergelijkbare kenmerken - multimodale ontsluiting, beperkte transportkosten, beperkte overslag - ook verder in het achterland te ontwikkelen', aldus Van Breedam.

Hij geeft als voorbeeld de haven van Antwerpen, die wil samenwerken met de logistieke poort Limburg. 'De haven overweegt om mee te investeren in de ontwikkeling van gronden langs het Albertkanaal en zo de uitbouw van de Extended Gateway te realiseren. Hiermee wil de haven zich verzekeren van volumes van nieuwe bedrijven, die zich niet meer in de haven zelf kunnen vestigen', legt Van Breedam uit.

Logistiek Vlaanderen staat anno 2006 voor een groot aantal uitdagingen. Het VIL beveelt de Vlaamse overheid aan om voldoende middelen te reserveren voor het onderhoud van het totale multimodale netwerk: weg, binnenvaart en spoor.

Voorts moet volgens het VIL de samenwerking tussen de logistieke actoren - verladers, dienstverleners, terminaloperators - verder aangemoedigd worden. 'Vrachten kunnen gebundeld en efficiënter getransporteerd, waardoor grotere en meer frequente goederenstromen ontstaan naar de gateways', aldus de directeur van het VIL.

Bovendien moet de overheid het huidige multimodale netwerk met de grote goederenstromen in kaart brengen en moet innovatie en technologische ontwikkelingen verder gestimuleerd worden, aldus het VIL.

De VIL, die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse regering, heeft als missie het blijvend versterken van de logistieke sector in Vlaanderen, onder meer door innovatie, projecten, kenniscreatie en -verspreiding, promotie en begeleiding. De vzw werd opgericht in mei 2003

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud