Vlaanderen verstrakt controle langdurig werklozen

(tijd) - Vlaanderen verstrakt de controle op de langdurig werklozen. Iedereen die langer dan drie jaar zonder werk zit, wordt vanaf maart opgeroepen door de VDAB. De werkloze wordt gescreend en krijgt een extra begeleiding aangeboden. Gaat de werkloze niet op dit aanbod in, dan wordt hij onmiddellijk gerapporteerd aan de federale RVA, die sancties kan treffen.

De Vlaamse regering trekt dit jaar 33 miljoen euro uit voor een betere begeleiding van alle werklozen. Renaat Landuyt (sp.a), de Vlaamse minister van Werk, werkte de nieuwe begeleidingsaanpak uit. Het plan is complementair aan de controleaanpak die Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Werk, uitwerkte.

Het Vlaamse plan bestaat uit drie delen. Ten eerste wil Landuyt de inspanningen voor langdurig werklozen opdrijven. Vanaf maart wordt elke werkloze die langer dan drie jaar zonder werk zit, opgeroepen door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Zijn situatie wordt onder de loep genomen en hij krijgt een extra opleidings- en begeleidingsaanbod. De werkloze die niet op het aanbod ingaat, wordt gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 'Onze aanpak versterkt de nieuwe federale controleaanpak. Werklozen die weigeren op een begeleidingsaanbod in te gaan, worden gestraft, ongeacht hun leeftijd', zegt Landuyt. Vlaanderen telt vandaag ongeveer 27.000 werklozen die langer dan drie jaar zonder job zitten.

Ten tweede wil Landuyt tegen juni alle werklozen die langer dan zes maanden zonder werk zitten, telefonisch oproepen. Laaggeschoolde werklozen krijgen al binnen drie maanden een telefoontje. 'We proberen de werkloze via de telefoon in te schatten, en geschikte vacatures door te spelen. Als we denken dat hij een duwtje in de rug nodig heeft, roepen we hem op voor verdere begeleiding', vertelt Landuyt.

Landuyt wil vanaf september de inspanningen opdrijven voor de werklozen die langer dan vijf jaar zonder job zitten. Dat zijn er in Vlaanderen ongeveer 15.500. Het is de bedoeling hen een gesubsidieerde job in de sociale economie te bieden.

Om het plan te realiseren, werft de VDAB 180 mensen aan. EvH

20982008

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud