Vlaanderen wil meer allochtonen in vakantiejobs

De Vlaamse overheid heeft voor haar vakantiejobs het streefcijfer voor allochtonen verdubbeld. Er wordt gemikt op acht procent allochtonen. Dat bericht De Standaard maandag.

(belga) Vlaams minister van Ambtenarenzaken Geert Bourgeois (N-VA) stelt dat ook in de honderden vakantiejobs van zijn administratie duidelijk moet worden dat Vlaanderen gaat voor diversiteit. Op het vlak van de jobstudenten legt hij de lat zelfs hoger dan bij de gewone werving. Waar voor de Vlaamse administratie tegen 2015 gemikt wordt op vier procent allochtonen, is dat voor de vakantiejobs acht procent. Waar voor personen met een arbeidshandicap een streefcijfer van 4,5 procent werd geformuleerd tegen 2010, zette Bourgeois het op negen procent voor de vakantiejobs.

Om de verantwoordelijken van de verschillende overheidsdepartementen voor de "streefcijfers maal twee" te mobiliseren, werd hen gevraagd alle vacatures door te geven aan het departement Emancipatiezaken van de Vlaamse Gemeenschap.

Volgens Ingrid Pelssers, de opdrachthouder Emancipatiezaken, werd de verdubbeling als streefcijfer genomen omdat men ervan uitgaat dat er onder de groep studenten een grotere concentratie van allochtonen is dan onder de leeftijdscategorie tussen 18 en 65 jaar die voor de reguliere jobs solliciteert.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud