Advertentie
Advertentie

Vlaktaks vergroot inkomensongelijkheid

(tijd) - De invoering van een vlaktaks vergroot de inkomensongelijkheid. Het netto-inkomen van de armste gezinnen daalt en de koopkracht van de rijkste gezinnen stijgt. Dat meldt De Tijd op basis van een studie van de Leuvense economen André Decoster en Guy Van Camp.

Het economisch congres van de VLD besliste vorige maand dat de partij moet streven naar de invoering van een vlaktaks, één belastingtarief voor iedereen. Als overgangmaatregel wordt een 'fair tax' voorgesteld: een tarief van 20 procent voor de laagste inkomens en 40 procent voor de hoogste inkomens.

Decoster en Van Camp onderzochten welke invloed verschillende soorten vlaktaksen hebben op de inkomensverdeling. Als de overheid haar fiscale inkomsten wil stabiliseren, de van belasting vrijgestelde minima behoudt en alle aftrekposten en belastingvoordelen voor sociale uitkeringen schrapt, moet de vlaktaks 29,8 procent bedragen. Een dergelijke vlaktaks vermindert de koopkracht van de 50 procent armste gezinnen en verhoogt het netto-inkomen van de 50 procent rijkste gezinnen. Er ontstaat een herverdeling van arm naar rijk omdat de huidige personenbelasting een progressieve belasting is.

Indien de overheid behalve de belastingvrije minima ook alle aftrekken en fiscale gunstregimes voor sociale uitkeringen handhaaft, moet de vlaktaks stijgen tot 39,5 procent om de inkomsten op peil te houden. De belastingvermindering voor vervangingsinkomsten beperkt de averechtse herverdeling, maar doet ze niet verdwijnen, stellen Decoster en Van Camp. Beide economen merken wel op dat de aftrekken en belastingvoordelen de huidige belastingstructuur erg complex maken.

WV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud