Vlaming krijgt kleiner pensioen dan Waal en Brusselaar

©-

Een Waalse gepensioneerde krijgt gemiddeld 5,2 procent meer dan zijn Vlaamse tegenhanger. Een Brusselse krijgt 8,2 procent meer. Vooral bij de vrouwen lopen de verschillen op. Een Vlaamse vrouw krijgt 16 procent minder pensioen dan een Brusselse.

(tijd) - Dat blijkt uit een onderzoek dat onder leiding van de Leuvense professor Jos Berghman is uitgevoerd. Op vraag van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid is zijn ploeg bezig de Belgische gepensioneerden in kaart te brengen. Hij kan daarvoor putten uit het pensioenkadaster. Dat is sinds enkele jaren operationeel en laat een veel verfijndere en volledigere analyse toe dan tot voor kort.

Eén vaststelling blijft alvast overeind. De verschillende historisch gegroeide pensioenstelsels leveren enorm uiteenlopende bedragen op. Het gemiddelde rustpensioen (het pensioen dat iemand met zijn eigen loopbaan opbouwt) bedroeg in 2004 1.170 euro per maand. Maar een modale ambtenaar kreeg met 2.112 euro bijna het dubbele. Een werknemer zat met 925 euro net onder het gemiddelde. De gepensioneerde zelfstandige is met 493 euro de hekkensluiter.

Het onderzoek bevestigt ook dat mannen nog altijd een veel hoger pensioen krijgen dan vrouwen: 1.188 versus 830 euro. Dat bedrag houdt ook rekening met het overlevingspensioen dat iemand op basis van de pensioenrechten van de overleden partner kan krijgen en de vangnetregelingen voor bejaarden (IGO en GIB).

Maar daarnaast blijken er ook regionale verschillen te bestaan. Daarbij valt op dat de laagste pensioenen in Vlaanderen uitbetaald worden. Met gemiddeld 1.006 euro krijgt een Vlaamse gepensioneerde 5,2 procent minder dan zijn Waalse en zelfs 8,2 procent minder dan zijn Brusselse collega. De verschillen zijn het grootst bij de vrouwen. Een modale Waalse vrouw krijgt 11,2 procent meer pensioen dan een Vlaamse. Een Brusselse krijgt zelfs 16,2 procent meer.

Het onderzoek bevat geen analyse van de oorzaken van die verschillen. Een deel van de verklaring moet mogelijk worden gezocht in het feit dat in het verleden hogere lonen werden uitbetaald in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. De relatief hoge Waalse pensioenen zijn waarschijnlijk ook een gevolg van het hoge percentage ex-ambtenaren. Met 21 procent ligt hun aandeel veel hoger in Wallonië dan in Vlaanderen en Brussel (16 en 15 procent). Brussel heeft dan weer erg weinig gepensioneerde zelfstandigen, wat het gemiddelde helpt op te krikken.

Daarnaast lijkt het erop dat Vlaamse vrouwen er nog minder dan Waalse of Brusselse in geslaagd zijn voldoende pensioenrechten op te bouwen. Want vooral bij de pensioenen die op basis van de eigen loopbaan worden uitbetaald zijn de verschillen groot. Vlaamse vrouwen hebben respectievelijk 120 en 175 euro minder rustpensioen dan de vrouwen in Wallonië en Brussel.

Ivan Broeckmeyer
ivan.broeckmeyer@tijd.be

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud