VLD wil volksraadpleging Europese grondwet

(belga) - De VLD heeft in Kamer en Senaat een wetsvoorstel ingediend om een volksraadpleging over de nieuwe Europese Grondwet te organiseren. Hoewel de raadpleging niet bindend is, engageert de partij zich het resultaat te respecteren bij de ratificatie door de verschillende parlementen. De volksraadpleging zou samenvallen met de Europese verkiezing van 13 juni 2004.

Dat kondigden partijvoorzitter Karel De Gucht (foto) donderdag aan op een persconferentie waar hij de voorstellen toelichtte met fractieleiders Rik Daems (Kamer) en Francis Vermeiren (Vlaams parlement), en senator Stefaan Noreilde.

De vraag die de VLD aan de kiesgerechtigden wil voorleggen is de volgende: 'Mag het Koninkrijk België toetreden tot het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa?'. Indien de Intergouvernementele Conferentie (IGC) tijdig klaar is met haar werk, kan de volksraadpleging best gehouden worden op 13 juni 2004, aldus De Gucht.

De VLD kiest niet voor een bindend referendum omdat daarvoor de Grondwet gewijzigd moet worden, wat teveel tijd in beslag zou nemen. Daar verbindt de partij een politiek engagement aan de volksraadpleging. De VLD zal zich neerleggen bij het resultaat. Bij de ratificatie van het Europese verdrag in de verschillende parlementen, zal de liberale fractie in de zin van het resultaat van de volksraadpleging stemmen. Dat kondigde ook Francis Vermeiren, fractieleider in het Vlaamse Parlement, aan.

Karel De Gucht zei geen schrik te hebben van het resultaat van de volksraadpleging. Hij erkende dat dat beïnvloed kan worden door ondergrondse thema's zoals de uitbreiding, de ondoorzichtige besluitvorming, de Europese aanpak van de migratie of de sociale afbraak. Indien het resultaat negatief is, wat volgens De Gucht wellicht in een aantal lidstaten het geval zal zijn, kan er steeds een tweede referendum of volksraadpleging gehouden worden of een bijkomend protocol met Europa worden afgesloten zoals in het verleden reeds gebeurd is.

De VLD wil actief campagne voeren voor de volksraadpleging. Dat betekent echter niet dat de Vlaamse thema's in de campagne voor 13 juni op de achtergrond zouden verdwijnen. Het is volgens de partijvoorzitter de taak van de democratische partijen om te zorgen voor een grote deelname aan het referendum. In het VLD-voorstel is er immers geen deelnameplicht.

Onder een deelnemingsgraad van 10 procent van de stemgerechtigden worden de stemmen niet geteld. Een maand voor de volksraadpleging moet elke inwoner een brochure krijgen waarin het onderwerp van de raadpleging op een objectieve manier wordt uiteengezet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud