Vrijmaking gas- en elektriciteit: commissie keurt ordonnantie goed

Na dertig uren werkzaamheden sedert maandag - één nacht incluis - heeft de milieucommissie van het Brussels Parlement woensdagavond meerderheid tegen oppositie het ontwerp van ordonnantie over de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt goedgekeurd.

Hiermee komt de weg vrij om vanaf januari in te gaan op de eis tot liberalisering vanwege de Europese Unie.

De MR-oppositie betreurde de arbeidsomstandigheden die werden opgelegd aan de parlementairen, volgens de Franstalige liberalen het gevolg van de "incompetentie" van de minister en haar kabinet.

Inhoudelijk hekelde de MR de voorgelegde tekst, die "bol staat van benaderingen, onbegrijpelijke zinnen en grote juridische lacunes". Verder is de MR van oordeel dat het ontmoedigen van de leveranciers zal leiden tot zwaardere facturen.

De meerderheidspartijen en minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) bestreden dit. De minister wees er op dat voor haar aantreden haar voorganger niets had ondernomen om dit omvangrijke project voor te bereiden.

Eén van de punten die de MR bekritiseerde was de contractuele minimumduur van drie jaar die een leverancier moet naleven. De MR wenste een beperking tot één jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud