'Waterzuiveringsfactuur moet verviervoudigen'

(tijd) - De factuur die gezinnen en bedrijven betalen voor waterzuivering moet verviervoudigen. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) aan De Tijd. De forse verhoging is nodig om de bestaande zuiveringsinfrastructuur van de gewesten en de gemeenten te bekostigen. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), noemt die stijging onrealistisch.

In Vlaanderen staat Aquafin in voor de grote, gewestelijke waterzuiveringsinfrastructuur. Het Vlaams gewest betaalt de facturen van Aquafin vooral met de opbrengsten van milieuheffingen. In 2002 was de opbrengst uit de milieuheffing 234 miljoen euro, of omgerekend gemiddeld 39 euro per Vlaming (30 euro afkomstig van de gezinnen, 9 euro van bedrijven). Maar de overheid geeft nu per Vlaming 63 euro uit aan Aquafin. 'Als alle zuiveringskosten van het Vlaams gewest aan de vervuiler worden doorgerekend, moet de milieuheffing dus verdubbelen', zegt de VVSG.

Naast de gewestelijke zuiveringsfactuur zijn er de kosten die gemeenten maken voor het onderhouden en herstellen van rioleringen. Jaarlijks is daarvoor de komende jaren 400 miljoen euro nodig. Dat is het dubbele van wat steden en gemeenten nu investeren. 'Worden ook de gemeentelijke riolerings- en zuiveringskosten doorgerekend naar de gebruiker, dan moet de heffing nog eens met 65 euro stijgen', zegt de VVSG. In totaal moet de bestaande milieuheffing voor waterzuivering dus verviervoudigen, besluit de vereniging.

Eigenlijk moet Vlaanderen daarenboven dringend een forse inhaaloperatie leveren om te voldoen aan de Europese zuiveringsnormen. Daarvoor zou circa 9 miljard euro nodig zijn, zo becijferden de VVSG en Vlario, het overlegplatform voor Riolering en Waterzuivering.

Milieuminister Peeters noemt de voorgestelde verhoging van de milieuheffing onrealistisch. Aannemers in de waterzuiveringssector kunnen een te hoge investeringsvraag trouwens niet aan. Peeters belooft in te grijpen als de waterzuiveringsfactuur voor de burger 'onaanvaardbaar veel hoger' dreigt te worden. In dat geval geeft het Vlaams gewest tot 2010 een tussenkomst aan Aquafin of de drinkwatermaatschappijen, bijvoorbeeld onder de vorm van dotaties en kapitaalsverhogingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud