Werken 10 procent duurder dan aanbestedingsprijs

Wegwerkzaamheden kosten de Vlaamse overheid gemiddeld 10,5 procent meer dan de inschrijvingsprijs bij de aanbesteding. De hogere prijs is het gevolg van wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht en bijkomende werken, die in sommige gevallen te wijten zijn aan een onzorgvuldige voorbereiding van de projecten, schrijft het Rekenhof in een verslag aan het Vlaams Parlement.

(tijd) Het Rekenhof onderzocht 619 zogenaamde verrekeningsdossiers, die betrekking hebben op 280 aannemingen voor wegwerkzaamheden in opdracht van de administratie Wegen en Verkeer. De aannemers hadden daarop ingeschreven voor een totaal bedrag van 568,134 miljoen euro, maar uiteindelijk betaalde de Vlaamse overheid 48,261 miljoen euro meer. De verrekeningen dreven de kostprijs met 8,5 procent op.

Als enkel gekeken wordt naar de werken die helemaal af zijn en waarvoor de eindverrekening is opgemaakt, loopt de kostprijsverhoging op tot 10,5 procent (19,315 miljoen euro op een inschrijvingsbedrag van 184,287 miljoen euro). Dat percentage stijgt nog als rekening wordt gehouden met prijsherzieningen, verwijlintresten en schadevergoedingen, maar dat viel buiten het onderzoek van het Rekenhof.

Opmerkelijk is dat meer dan 80 procent van het bedrag aan verrekeningen toe te schrijven is aan twee van de vijf provinciale afdelingen van Wegen en Verkeer, de Antwerpse en de Oost-Vlaamse. De verhouding tussen de verrekening en het inschrijvingsbedrag ligt er boven 10 procent, tegenover maar 4,3 procent in andere afdelingen.

Een derde van de verrekeningen is het gevolg van het (aannemelijke) verschil tussen de hoeveelheden die in het bestek werden geraamd en de werkelijke hoeveelheden. Twee derde heeft te maken met wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken en met bijkomende prestaties. Dat was met name het geval in de provincie Antwerpen, als gevolg van de drastische inkorting van de voorbereidingsperiode voor de heraanleg van de ring om Antwerpen en van de minderhindermaatregelen die niet in het bestek waren opgenomen. In de afdeling Oost-Vlaanderen zijn de wijzigingen vooral te wijten aan een onzorgvuldige voorbereiding en opvolging van de projecten.

In sommige gevallen zijn de wijzingen en bijwerken zo omvangrijk, dat het Rekenhof zich afvraagt wat overblijft van de principes van mededinging en forfaitaire prijs die volgens de wet gelden bij een aanbesteding.

MD

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud