Werkgevers en Febiac protesteren

(belga) - De beslissing van de federale regering om op alle bedrijfswagens sociale lasten te heffen, botst op weerstand bij de werkgevers en bij de sectorfederatie Febiac. Ze zien in de maatregel vooral een nieuwe lastenverhoging voor de bedrijven, terwijl die al jaren vragende partij zijn om de lasten naar beneden te halen en zo de Belgische concurrentiepositie te verbeteren.

De grootste werkgeversorganisatie, het VBO, 'betreurt' de beslissing van de regering. 'We hebben het gevoel dat de regering aan de ene kant geeft en aan de andere kant weer terugneemt', aldus directeur-generaal Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen. 'Enerzijds wordt er een programma van lastenverlagingen opgezet, maar aan de andere kant voert men nieuwe lasten in.' Volgens de overheid zou de maatregel 135 miljoen extra inkomsten opleveren.

Het VBO staat sceptisch tegenover de stelling dat het zou gaan om het bestrijden van fraude door bedrijven. 'Als dat zo is, kan men rekenen op onze steun. Maar dan willen wij als werkgevers ook dat de uitgavenzijde, met name de sociale fraude, wordt aangepakt.'

Ook Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is boos over de maatregel. Uit een eigen steekproef van Voka zou moeten blijken dat de overgrote meerderheid van ondernemingen op al hun wagens (voor woon-werkverkeer) al een solidariteitsbijdrage betaalt. 'Vooral de uitspraak van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht -'wie nu al een solidariteitsbijdrage betaalt, in de toekomst minder moet betalen'- doet wenkbrauwen fronsen', aldus Voka. De organisatie vreest dat de maatregel zal leiden tot een algemene verhoging van lasten op bedrijfsvoertuigen. Dat de bijdrage niet op het fiscale vermogen van de wagen, maar op basis van de CO2-uitstoot wordt berekend, verandert niets fundamenteel, aldus Voka.

Ook Febiac, de federatie van de automobielindustrie, noemt het onaanvaardbaar dat nu ook op voertuigen die enkel voor beroepsdoeleinden worden gebruikt, een forfaitaire bijdrage door de werkgever moet worden betaald. 'Eens te meer betekent deze nieuwe maatregel een lastenverhoging voor de bedrijven en eens te meer wordt de auto als melkkoe gebruikt', stelt Febiac. Ze berekende dat op dit ogenblik de automobilist al meer dan 10 miljard euro aan fiscale inkomsten voor de Staat genereert. 'Bovendien is er sinds augustus 2003, door de stijgende brandstofprijzen en de daardoor hogere BTW-inkomsten en door de verhoging van de accijnzen nog eens 133,5 miljoen euro extra naar de Staatskas gevloeid', klaagt Febiac aan.

22163558

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud