Werkgevers roepen regering op pact niet te wijzigen

(belga) - De werkgevers, bij monde van het VBO en Unizo, betreuren de afwijzing van het generatiepact door de vakbonden. De christelijke en liberale bond spraken zich dinsdag negatief uit over de regeringsvoorstellen voor de eindeloopbaan. De top van de socialistische vakbond beraadt zich dinsdagnamiddag maar ook hier wordt een afkeuring verwacht. Zowel het VBO als Unizo vragen de regering uitdrukkelijk om niet te buigen voor de druk van de bonden. Van opnieuw onderhandelen kan geen sprake zijn, luidt het.

Het VBO meent dat de afwijzing van het generatiepact door de bonden getuigt van kortzichtigheid. Het Verbond van Belgische Ondernemingen wijst erop dat met de voorstellen in het generatiepact een belangrijke stap is gezet naar minder jeugdwerkloosheid, een actiever loopbaaneinde en het minder belasten van de sociale zekerheid. Het VBO roept de vakbonden op tot verantwoordelijkheidszin en niet nogmaals actie te voeren, 'waardoor het imago en de werkgelegenheid zwaar in de brokken zouden delen', staat in een persbericht.

Hetzelfde geluid bij Unizo, dat de kleine en middelgrote bedrijven vertegenwoordigt. 'Vakbondsacties ten koste van ondernemingen, en dus ten koste van de sociale zekerheid van de volgende generatie, zijn onaanvaardbaar'. Zowel het VBO als Unizo zullen de acties 'met alle mogelijke wettelijke middelen bestrijden'.

Beide werkgeversorganisaties roepen de regering op het generatiepact onverkort uit te voeren, zoals ze heeft beloofd. 'Mocht onder vakbondsdruk de regering alsnog besluiten opnieuw fundamenteel te sleutelen aan het generatiepact, dan vervalt voor Unizo het volledige pact', dreigt de organisatie in een persbericht.

24016252

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud