Windenergie op zee stoot op technische bezwaren

(tijd) - Een windenergiepark van 2.000 megaWatt (MW) voor de Belgische kust kan Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, enkel tegen zeer hoge kosten aansluiten op het net. De netbeheerder moet daarvoor een nieuwe hoogspanningslijn van 380.000 volt aanleggen naar het centrum van België. Elia vreest dat investeerders dat risico niet durven te nemen. Dat schrijft De Tijd.

Elia versterkt het elektriciteitsnet aan de kust met een verbinding tussen twee bestaande hoogspanningslijnen van 150.000 volt. Die extra verbinding tussen Koksijde en Oostende moet het verhoogde stroomgebruik aan de kust opvangen en dient als back-up, wanneer een van de twee hoogspanningslijnen hapert. De lijn moet tevens de stroom van de eerste windenergieprojecten op zee opvangen. Maar die capaciteit is beperkt tot 600 MW.

Enkel het zeewindmolenproject van het Belgische consortium C-Power, met een capaciteit van 216 tot 300 MW, is vergund. Elia kan een tweede project van die omvang aan via de nieuwe hoogspanningslijn. Maar extra windprojecten die deze capaciteit overstijgen, verplichten Elia tot peperdure investeringen om die bijkomende elektriciteit naar het binnenland te transporteren, zegt directeur directeur Frank Vandenberghe.

'Dat vereist een hoogspanningslijn van 380.000 volt. Aan de kust zijn daar geen aanknopingspunten voor. Elia heeft geen geld om die lijn door te trekken naar het centrum van België. Zelfs wanneer het verplicht wordt die lijn aan te leggen, duurt het op zijn minst tot 2010 voor die operationeel is. Alleen al de procedure om de nodige vergunningen te krijgen, vergt jaren', zegt Vandenberghe. Ook alternatieven om die elektriciteit naar het binnenland te brengen, zijn duur. Bovendien vereist windenergie extra reservecapaciteit, wanneer het windstil is, en ook dat kost handenvol geld.

Het project om het net aan de kust te versterken en een beperkte opwekking van windenergie op de zee op te vangen, kost 60 miljoen euro, waarvan 24 miljoen euro alleen voor de kabel en 17 miljoen euro voor de uitbreiding van de twee transformatieposten in Koksijde en in Slijkens bij Oostende. Het hele project aan de kust zou eind 2006 operationeel moeten zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud