28 kilo semtex gestolen in buurt van Lyon

In Corbas, een tiental kilometer ten zuidoosten van Lyon, is 28 kilo semtex gestolen. De diefstal werd vrijdag ontdekt, maar vond al 'enkel dagen terug' plaats.Semtex is een geurloos en praktisch onopspoorbaar explosief, dat al jaren door terroristen wordt gebruikt.

(belga) - De site van de civiele veiligheid in de buurt van Lyon waar de semtex werd gestolen, beschikte niet over de vereiste toelating noch de vereiste beveiliging. Dat hebben de Franse autoriteiten toegegeven. De stockage van explosieven was "niet gebruikelijk en zeker niet toegelaten" op de site, luidt het.

Het parket van Parijs, dat bevoegd is voor terrorisme, heeft een onderzoek geopend.

Volgens de bevoegde prefect, Xavier de Fürst, was het fort "voorbesteld om eind 2009 explosieven op te slaan, na aanpassingswerken op het vlak van veiligheid. De site was op pyrotechnisch vlak in orde, maar niet op het vlak van veiligheid tegen indringers. Voor volgend jaar waren naar verluidt werken voorzien om camera's op te hangen en de toegang te versterken.

"Wellicht bevonden de explosieven zich daar sinds begin 2008. De uitbater van de site was vooruitgelopen op het feit dat er eind 2009 een vergunning op tafel zou liggen, maar de veiligheidsmaatregelen waren nog niet voorhanden", aldus nog de Fürst

Hij voegde er aan toe dat enkel het ontmijningspersoneel, ofwel een twaalftal mensen, wist dat er semtex aanwezig was. Hij opperde dat "mensen met slechte bedoelingen het komen en gaan" van de ontmijners konden zien en daaruit konden afleiden dat er explosieven aanwezig waren.

De burgemeester van Corbas, Thierry Butin, zei al woedend te zijn dat dergelijke gevaarlijke producten van de ene dag op de andere en zonder enige bescherming konden worden opgeslagen. Minister van Binnenlandse Zaken Michèle Alliot-Marie betreurde de gebreken bij de beveiliging van de site en schorste onmiddellijk de uitbater.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud