Advertentie

EU-compromis over financieel toezicht

De Britse premier Gordon Brown vrijdag tijdens de afsluitende persconferentie - Foto AFP ©AFP

Op de tweedaagse EU-top in Brussel hebben de 27 EU-landen de grote lijnen vastgelegd voor een scherper toezicht op de financiële sector. Er is een compromis bereikt waarbij deels aan de eisen van de Britse premier Gordon Brown werd tegemoetgekomen. Dat bleek na afloop van de top.

(tijd) - Brown gaat akkoord met een Europese overkoepelende toezichthouder, op voorwaarde dat de nationale regeringen de controle over de belangen van de belastingbetaler bewaren.

De leiders van de EU-lidstaten waren het de jongste weken in grote lijnen al eens geraakt met de voorstellen van Jacques de Larosière, de voormalige topman van het IMF. Hij zette in maart een reeks voorstellen voor een strengere regulering van de financiële wereld op papier, en daarrond ontstond behoorlijk snel eensgezindheid.

ECB

Enkel Groot-Brittannië lag dwars. De Britten zagen het, als niet-euroland, niet zitten dat de ECB de leiding krijgt over het macro-economisch toezicht. Het compromis is dat de algemene raad van de ECB de voorzitter van de ESRC zal kiezen.

Klik om te vergroten

Micro

Bij het micro-economisch toezicht was het Britse bezwaar groter. De Britten willen niet dat de Europese overkoepeling van de nationale toezichthouders te veel macht heeft en bindende adviezen mag opstellen. Dat een Europees orgaan de Britse regering tot een herkapitalisering van een bank zou kunnen aanzetten, is voor de City, het financiële centrum van Londen, onaanvaardbaar.

Ook op dat vlak is een compromis bereikt. Volgens de conclusies mag de ESFS 'in geen geval invloed hebben op de fiscale verantwoordelijkheden van de lidstaten'. Anderzijds moet de ESFS over 'bindende en beslissende macht beschikken'.

De leiders verkziezen ook dat de ESFS een 'sterke coördinerende rol kan spelen over de nationale toezichthouders in tijden van crisis'. Daarbij moeten 'de verantwoordelijkheden van de nationale autoriteiten volledig gerespecteerd worden'.

De ESFS krijgt ook de bevoegdheid om toezicht uit te oefenen op de kredietbeoordelingsagentschappen.

De EU-chefs legden op de top van donderdag en vrijdag de grote lijnen vast, zonder definitieve knopen door te hakken. In het najaar kan de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de Europese Unie, met concrete wetgevende voorstellen komen. In de loop van volgend jaar kan het systeem dan in werking treden.

'Het waren moeilijke onderhandelingen', klonk het op het einde van de top bij EU-voorzitter Tsjechië. 'We nemen de rol van de nationale toezichthouder niet weg', aldus commissievoorzitter Barroso, 'We verbeteren die rol en plaatsen hem in een Europees kader.'

Exit

Behalve de hervorming van de financiële regulering, drukten de chefs van de Unie in Brussel ook de noodzaak uit voor een 'geloofwaardige en betrouwbare exit-strategie'. De lidstaten willen werk maken van een terugkeer naar de situatie van voor de crisis en opnieuw een budgettair in evenwicht komen. 'De Europese raad herbevestigt haar sterk engagement voor gezonde publieke financiën', luidt het in de kladversie van de conclusies.

Verdere stimulusmaatregelen zijn niet meer nodig, klinkt het ook.  De relancemaatregelen die eerder door de lidstaten en de centrale banken werden genomen, goed voor 5 procent van het bbp, 'dragen bij tot een beperking van de negatieve gevolgen van de recessie'. Ze maken ook de weg vrij voor 'een duurzaam economisch herstel'.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud