Markt gelooft in Griekse 'default'

De Griekse eerste minister George Papandreou - Foto Photonews

De Griekse langetermijnrente gaat donderdag opnieuw fors hoger nu uit nieuwe gegevens van Eurostat blijkt dat het overheidstekort in het land opwaarts is herzien van 12,7 naar 13,6 procent. De langetermijnrente piekt op 8,8 procent. De rente op tweejarig staatspapier stijgt een enorme 232 basispunten, tot boven de 10 procent. Moody's verlaagde de rating voor Grieks schuldpapier.

(tijd) - Beleggers geloven met andere woorden meer en meer in een wanbetalingsscenario voor Griekenland, de zogenaamde 'default'. De exploderende rente op kortlopend staatspapier geeft zelfs aan dat beleggers dit voorzien op korte termijn.

Beleggers vinden steun voor die visie bij ratingagentschap Moody's, dat de waardering voor Grieks schuldpapier in de namiddag verlaagde van A2 tot A3. Moody's geeft ook aan dat die waardering de komende maanden verder kan wegzakken. 'Hoewel de Griekse overheid op schema ligt met de implementering van besparingmaatregelen, maken het moeilijke macro-economische en financiële klimaat engagement tot het progrmma uitdagend', klinkt het.

Eurostat

Bovendien bleek eerder op de dag dat het Griekse overheidstekort nog groter uitvalt dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers van Eurostat is het Griekse begrotingstekort toegenomen van 12,7 procent naar 13,6 procent van het bruto binnenlands product. Bovendien plaatst het bureau ook nog steeds vraagtekens bij een aantal onderdelen van de Griekse cijfers. De obligatiemarkten, waar het vertrouwen in de Griekse cijfers al bijzonder klein was geworden, reageren uitermate negatief op de cijfers.

Woensdag was de Griekse langetermijnrente al boven de 8 procent geklommen, de eerste keer sinds het land toetrad tot de eurozone. Donderdag wordt die klim verdergezet, en noteert de langetermijnrente al boven de 8,5 procent. 

'Eurostat heeft zijn bedenkingen bij de kwaliteit van de gegevens die de Griekse regering neerlegt, vanwege onzekerheden over het overschot van de sociale zekerheid in 2009, de klassering van enkele publieke entiteiten en de opname van swaps buiten de markt', klinkt het in een persbericht van Eurostat.

'Als het onderzoek dat Eurostat op dit moment voert met het Griekse statistisch bureau is afgerond, zouden die reserves kunnen leiden tot een verdere herziening van het Griekse tekort in 2009 met 0,3 tot 0,5 procentpunt.'

Reactie

In een reactie laat de Griekse regering verstaan dat ze bij haar doel blijft om dit jaar het tekort met 4 procentpunt terug te dringen. 'De regering heeft al benodigde maatregelen om dat doel te bereiken al aangenomen en boekte al veel vooruitgang bij de implementering van alle wijzigingen die het Stabiliteits- en groeipact voorziet om het begrotingstekort terug te dringen, de competitiviteit te verbeteren en het land opnieuw op het pad van duurzame groei te zetten.'

De socialistische regering wijst haar conservatieve voorgangers met de vinger: 'De begrotingsproblemen die wij erfden waren erger dan oorspronkelijk gedacht en het is moeilijker om de verantwoordelijkheid te herstellen.'

Van Europa moet Griekenland tegen 2012 haar tekort onder de vereiste norm van 3 procent krijgen. Het is de vraag of deze doelstelling met de nieuwe cijfers gehandhaafd blijft.

Ierland

Ierland staat er binnen de EU nog slechter voor dan Griekenland. De Ieren kampen met een overheidstekort van 14,3 procent. Het VK (-11,5%), Spanje (-11,2%) en Portugal (-9,4%) zijn de overige landen met het grootste tekort.

Geen enkele van de 27 lidstaten heeft een begrotingsoverschot. Zweden (-0,5%) en Luxemburg (-0,7%) komen het dichtstbij.

25 van de 27 lidstaten zagen hun begrotingstekort in 2009 toenemen in vergelijking met 2008. De situatie verbeterde enkel in Estland en Malta.

Ook het tekort van zowel de eurozone (16 landen) als Europese Unie (27 landen) in hun geheel nam toe in 2009 tegenover 2008, terwijl het bbp afnam. In de eurozone was er een overheidstekort van 6,3 procent, in de EU bedroeg het 6,8 procent.

Schuld

Eurostat maakte donderdag ook gegevens over de overheidsschuld bekend. De eurozone zat in 2009 met 7.062 miljard euro schulden, bij de 27 EU-landen was dat 8.690 miljard.

Een aantal lidstaten kampt met een schuldgraad van meer dan 60 procent. Italië spant de kroon met 115,8 procent, Griekenland volgt met 115,1 procent. Nummer drie is België met 96,7 procent.

Marktreactie

Op de obligatiemarkten reageren beleggers ontstemd op het nieuws van Eurostat. Grieks, Iers, Spaans en Portugees staatspapier gaat onderuit.

  • De rente op tienjarig Grieks staatspapier stijgt 71 basispunten tot bijna 8,8 procent.
  • De rente op tienjarig Iers staatspapier stijgt 17 basispunten tot 4,77 procent.
  • De rente op tienjarig Spaans staatspapier stijgt 9 basispunten tot 3,95 procent.
  • De rente op tienjarig Portugees staatspapier stijgt 14 basispunten tot 4,88 procent.

RV/PDG/BS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud