Amerikaans Congres affronteert regering-Bush op Bali

De Verenigde Staten lopen op de wereldklimaatconferentie in Bali steeds vaker buitenspel. In een ongewoon affront aan het adres van de regering Bush raadden elf vooraanstaande afgevaardigden van het Amerikaans Congres de conferentiegangers aan, de Amerikaanse regering te negeren en een effectief klimaatakkoord te onderhandelen. Waarnemers verwijten met name de Verenigde Staten, Japan en Canada, de vooruitgang in het klimaatdossier te vertragen.

(belga) - Op Bali moet het mandaat voor een nieuw klimaatakkoord onderhandeld worden. Er moet vastgelegd worden, wat na de alarmerende berichten van de klimatologen moet gedaan worden om rampzalige gevolgen voor het milieu af te wenden en de reeds veroorzaakte schade de baas te kunnen. Onder het Kyoto-protocol hebben tot nu toe enkel de industrielanden zich verplicht tot een vermindering van de uitstoot tegen 2012. De Verenigde Staten zijn het enige land dat het protocol niet ondertekende.

De Amerikaanse afgevaardigden stelden inzake een mogelijke regeringswissel bij de verkiezingen volgend jaar een totale ommekeer in de Amerikaanse politiek in het vooruitzicht. De regering Bush wil bindende reduceringen van de uitstoot van broeikasgas verhinderen, maar zij zijn met die houding niet akkoord, schreven de afgevaardigden naar de voorzitter van het VN-klimaatsecretariaat, Yvo de Boer. "Terwijl de regering inzake het onderwerp klimaatverandering geen vin verroert, zijn de Amerikaanse bevolking en politici bereid onmiddellijk wat te ondernemen".

Tegenwerking Bij de onderhandelingen op Bali proberen Amerikanen, Japanners en Canadezen ambitieuze doelen en concrete toezeggingen bij elke gelegenheid de nek om te draaien, zei de voorzitster van de milieubeweging Friends of the Earth, Meena Raman. Drie uur lang blokkeerden ze dinsdag een besluit om het onderwerp technologietransfer op de politieke agenda te plaatsen. "Het lijkt wel of dat de Amerikanen het hier niet echt ernstig menen", zei de directeur van het klimaatsveranderingsprogramma bij het Wereldnatuurfonds (WWF), Hans Verolme. "Aan de ene kant gaan ze er steeds vanuit dat de klimaatsverandering vooral met nieuwe technologie kan tegengehouden worden, maar als het er concreet om gaat hoe de ontwikkelingslanden kunnen geholpen worden, blokkeren ze".

De Verenigde Staten willen volgens inlichtingen van de milieubeweging Greenpeace in Bali een nieuw klimaatakkoord voorstellen, dat enkel op vrijwillige maatregelen van de landen berust. Dat wijzen onder andere de EU-landen af. Ze willen in de overeenkomst het doel van een vermindering van de uitstoot van 25 tot 40 procent tegen 2020 veeleer onder het niveau van 1990 vastleggen. Dat was de aanbeveling van een voorbereidende vergadering in Wenen op de conferentie van Bali. "Als we hier een dienstregeling voor nieuwe klimaatonderhandelingen opstellen, moeten we ook vastleggen waar de reis naartoe gaat", zei Matthias Duwe, de Europese directeur van Climate Action Network, een koepelorganisatie van milieubewegingen.

Meningsverschillen

De standpunten van de deelnemende landen liggen volgens de voorzitter van het VN-klimaatsecretariaat nog ver uit elkaar. "Er bestaan uiteenlopende meningen over of hier eigenlijk met formele onderhandelingen begonnen moet worden, hoe de agenda er uit zal zien en hoelang de onderhandelingen zullen duren", zei de Boer. De conferentie loopt volgende week ten einde. In de laatste dagen zitten alle Milieuministers uit meer dan 180 landen in persoon aan de onderhandelingstafel. Naast de Verenigde Staten zijn ook Saoedi-Arabië, dat als olieproducerend land een hoge uitstoot heeft, en vele ontwikkelingslanden tegen formele onderhandelingen over een bindend akkoord. Ze vrezen dan later zelf emmissiegrenzen opgelegd te krijgen. Dat wijzen ze als een belemmering voor de groei af. Voor de verandering van het klimaat zijn op de eerste plaats de industrielanden verantwoordelijk. Zij moeten als eerste wat doen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud