België krijgt eigen Balthasar Garzón

(tijd) - De federale minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS) gaat een gespecialiseerde onderzoeksrechter aanstellen die zich enkel nog met terrorismedossiers bezighoudt. Spanje heeft met Balthasar Garzón al zo'n federale onderzoeksrechter. Het is maar een van de vele maatregelen die in ons land in de pijplijn zitten om de strijd tegen het terrorisme op te voeren.

Na 11 maart 2004 werd ook in België alles in het werk gesteld om de strijd tegen het terrorisme aan te scherpen. De basis was al gelegd na de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington. Sinds 1 januari 2004 zijn de begrippen 'terroristisch misdrijf' en 'terroristische groep' in het strafwetboek opgenomen. Ook het verstrekken van financiële hulp aan een terroristische groepering is strafbaar. Sinds 1 januari vorig jaar maakt het Europees aanhoudingsbevel een snelle uitlevering van terrorismeverdachten tussen lidstaten mogelijk.

De federale minister van Justitie heeft nog meer in petto. In het parlement ligt een wetsontwerp ter discussie over de hervorming van de antiterroristische groep (AGG). De AGG centraliseert, analyseert en evalueert inlichtingen over terroristische dreigingen in België. Die opdracht wordt uitgebreid. De AGG wordt omgedoopt tot Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (CODA) en wordt behalve een kruispuntbank voor inlichtingen een aanspreekpunt voor buitenlandse partners, zoals de Amerikaanse inlichttingendienst CIA. Er komt een nieuwe, verbeterde wet voor bijzondere opsporingsmethoden en de Staatsveiligheid krijgt binnenkort het fiat om telefoons af te luisteren.

Minister Onkelinx sleepte bij de begrotingsonderhandelingen voor 2005 budgetten in de wacht voor de aanwerving van extra mankracht voor terrorismebestrijding. Het federaal parket krijgt er vier federale magistraten en vijf juristen bij. De politiediensten mogen de komende twee jaar 69 nieuwe terrorismespeurders verwelkomen. De cel extremisme van de Staatsveiligheid wordt versterkt met 28 extra krachten.

Ten slotte wil Onkelinx een federale onderzoeksrechter aanstellen naar het voorbeeld van Spanje. Die zou zich alleen bezighouden met terrorismedossiers. Totnogtoe kan elke onderzoeksrechter belast worden met terrorismezaken. Meestal heeft die echter niet de nodige expertise in huis. Bovendien heeft hij meestal zijn handen vol met tal van andere lopende zaken.

22874235

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud