België slechtste leerling van Europa

BRUSSEL (tijd) - België heeft van alle EU-lidstaten de grootste achterstand bij de omzetting van Europese richtlijnen. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van de Europese Commissie. De federale staatssecretaris voor Europese Zaken, Jacques Simonet, vindt de achterstand onaanvaardbaar en nefast voor het imago van België. Simonet wil de achterstand dan ook wegwerken.

In haar rapport gaat de Commissie na hoeveel richtlijnen in verband met de eenheidsmarkt de lidstaten nog niet omzetten in nationale wetgeving. België scoort samen met Frankrijk het slechtst. Beide landen zetten 54 richtlijnen nog niet in een nationale wet om.

België mist daarmee de twee doelstellingen die de EU-leiders in 2002 tijdens hun top in Göteborg overeenkwamen. In Göteborg werd beslist de achterstand bij de omzetting te beperken tot 1,5 procent van de richtlijnen. En de vertraging bij de omzetting van de richtlijnen mag nooit meer dan twee jaar bedragen. België overschrijdt met 3,5 procent aan niet omgezette richtlijnen ruim de drempel van 1,5 procent. En de omzetting van vijf richtlijnen liep in België al meer dan twee jaar vertraging op.

De Commissie verwijt België dat het omzettingsdeficit 'aanzienlijk verslechterd is'. 'Het aantal te laat omgezette richtlijnen is bijna verdubbeld in vergelijking met mei 2003', stelt de Commissie. Een commissieambtenaar weet de oplopende Belgische achterstand gisteren aan een gebrek aan politieke wil. 'We waren steeds onder de indruk van de politieke toewijding in België. Maar die is nu minder sterk', zei de ambtenaar.

Staatssecretaris Simonet vindt de Belgische achterstand 'onaanvaardbaar en nefast voor het internationale imago van België'. Maar volgens Simonet is er geen sprake van een gebrek aan politieke wil. De achterstand is volgens de staatssecretaris vooral te wijten aan vertraging als gevolg van de verkiezingen van vorig jaar.

Simonet kaartte het probleem van de grote Belgische achterstand al in december aan tijdens de federale ministerraad. Toen werd beslist een actieplan op te starten om de achterstand weg te werken. Volgens dat actieplan moeten tegen de EU-top van einde maart alle richtlijnen met meer dan twee jaar vertraging omgezet zijn in nationale wetgeving. Simonet gaat ook overleg plegen met de federale en gewestelijke ministers om de achterstand verder weg te werken.

Want een aantal van de omzettingsproblemen is veroorzaakt door de gewesten. De Vlaamse overheid moet bijvoorbeeld nog 31 richtlijnen omzetten in decreten. Voor negentien daarvan is de termijn al verstreken. Die cijfers blijken uit het antwoord van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Patricia Ceysens (VLD), op een schriftelijke parlementaire vraag van Carl Decaluwé (CD&V). De cijfers van Ceysens slaan niet alleen op richtlijnen in verband met de eenheidsmarkt, maar ook op bijvoorbeeld milieurichtlijnen.

De CD&V-oppositie raadt de regering intussen aan de omzetting van de EU-richtlijnen op de agenda te plaatsen van de bijzondere ministerraad van vrijdag en zaterdag. De christen-democraten hekelen het feit dat België net achterop hinkt in die domeinen die te maken hebben met de kenniseconomie, 'toch een onderwerp waar premier Verhofstadt en co graag over spreken', stelt de CD&V. JL/BH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud