België voert nog altijd waakzaam voorkomingsbeleid

(tijd) - 'Om te beletten dat de Aziatische vogelgriepcrisis de volksgezondheid in België schaadt, kan het land terugvallen op een hele reeks beproefde maatregelen. Die zijn bovendien nog voor een groot deel van kracht ingevolge de recente vogelpestcrisis, die vanuit Nederland kwam aangewaaid', zegt Pascal Houbaert, woordvoerder van het Federaal Agentschap van de Voedselveiligheid (FAVV).

Nederland had in 2002 te maken met een bijzonder zware crisis van vogelgriep, die daar tot de vernietiging van bijna de helft van het pluimvee heeft geleid. België kon door allerlei maatregelen het griepvirus lang buiten zijn landsgrenzen houden. Begin 2003 brak de dijk toch door in Limburg en rukte de besmetting op tot ver in de provincie Antwerpen.

Het FAVV trof al in 2002 een reeks veiligheidsmaatregelen om de vogelgriep vanuit Nederland weg te houden. Toen in januari 2003 de ziekte toch uitbrak, werd een aantal van die maatregelen verstrengd. 'Het grootste deel geldt nog altijd. Dat komt op dit moment met de Aziatische vogelgriepcrisis zeer goed uit', zegt Pascal Houbaert.

Zo zijn de hygiënevoetbaden bij het binnenkomen van een kippenbedrijf nog steeds verplicht. Kippenkwekerijen zelf zijn enkel toegankelijk voor bevoegden. De kippenhouders moeten nog altijd abnormale sterfte melden. Kortom, de verhoogde waakzaamheid is nog lang niet opgeheven.

Belangrijk is ook dat personen die zich in een gebied hebben bevonden waar vogelgriep heerst, tot vier dagen moeten wachten vooraleer ze een kippenbedrijf mogen betreden. De incubatietijd van het virus wordt op drie dagen ingeschat, zodat alle gevaar dan geweken is. Die maatregel gold in 2002 uiteraard voor mensen die uit Nederland kwamen, nu voor mensen die uit Azië komen.

Het FAVV pleit er ook voor dat op de luchthavens een verhoogde controle wordt uitgevoerd op mensen die uit landen komen waar het vogelgriepvirus werd aangetroffen. 'Het meebrengen van voedsel uit die landen in de handbagage moet streng gecontroleerd worden', aldus Pascal Houbaert. VDB

20915384

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud