Benedictus, een onverwachte naam

(tijd) - Joseph Ratzinger kiest voor Benedictus XVI als pausnaam. Het is een wat onverwachte keuze. De vorige Benedictus kwam in 1914 aan de leiding van de kerk. Benedictus XV was in meedere opzichten een vredespaus. Hij ijverde sterk voor vrede tijdens de Eerste Wereldoorlog, in die mate zelfs dat hij veracht werd door de geallieerden. Ze verdachten hem er ronduit van te werken voor de centrale mogendheden, de coalitie rond de Duitse keizer.

Benedictus XV stichtte ook vrede in eigen huis en maakte een einde aan de afrekeningen binnen de curie en de katholieke kerk. Zijn voorganger, Pius X, was daarin een van de gemeenste pauzen en had een eigen spionnagedienst in de kerk om zijn troepen onder controle te houden.

Benedictus XV was ten slotte een man van zijn tijd. Hij zocht toenadering tot de katholieke arbeidersbeweging en was een voorstander van de christen-democratie, iets wat zijn voorgangers allemaal afwezen. Kortom, Benedictus XV was een man van zijn tijd en stond open voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Het is maar de vraag of Benedictus XVI zo open en modern zal zijn als zijn voorganger. Want Benedictus, de stichter van de benedictijnen, wordt sinds 1964 erkend als de patroonheilige van Europa. En de keuze voor Benedictus kan ook inhouden dat Ratzinger de nadruk willen leggen op de Europese roots van het christendom.

Ratzinger staat bekend voor zijn strakke houding en zijn verzet tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Net zoals hij, voor het Vaticaan, ijverde om de christelijke traditie in de Europese grondwet te verankeren. Ratzinger zal als Benedictus XVI dus zeker steunen op die christelijke, Europese traditie. De vraag is maar of hij erin zal slagen, zoals de heilige Benedictus, om West-Europa opnieuw te kerstenen. Zijn sermoen voor het conclaaf begon, was duidelijk. Geen enkele ruimte voor soepelheid.

23055171

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud