Beslissing over benoeming Barroso uitgesteld

©REUTERS

De fractieleiders van het Europees Parlement hebben een beslissing over de herbenoeming van José Manuel Barroso tot voorzitter van de Europese Commissie opnieuw uitgesteld, zo is donderdag uit goede bronnen vernomen. Pas op 10 september zal duidelijk worden of het halfrond in september over de aanstelling van Barroso zal stemmen.

(belga) - De fractieleiders van het Europees Parlement zaten donderdag in Straatsburg bijeen om de ontwerpagenda van de zitting van 14 tot 17 september vast te leggen. EVP-fractieleider Joseph Daul bepleitte dat het halfrond op 16 september de stemming over de herbenoeming moet houden, maar de Fransman stuitte op verzet bij zijn socialistische, groene en uiterst linkse collega's. De liberale fractieleider Guy Verhofstadt onthield zich.

Daarop suggereerde Verhofstadt om het debat te weerhouden, maar de stemming tussen haakjes te plaatsen, met verwijzing naar een voetnoot die stelt dat de fractieleiders pas op donderdag 10 september een beslissing zullen nemen. Eerder die week zal Barroso zijn beleidsprogramma presenteren aan de fracties. Een meerderheid van socialisten, groenen, uiterst links en liberalen stemde uiteindelijk in met het voorstel van de Belgische oud-premier.

Het nieuwe uitstel kwam er onder impuls van de socialistische fractie, die woensdagavond liet verstaan dat ze pas na het Ierse referendum over het verdrag van Lissabon over Barroso wou stemmen. Nadat de Ieren op 2 oktober over het lot van het verdrag hebben gestemd, zo luidde het argument, zal er meer duidelijkheid bestaan over de institutionele toekomst van Europa en de procedure die gevolgd moet worden voor de benoeming van Barroso en de Europese Commissie.

Zo wordt een nieuw hoofdstukje toegevoegd aan de aanslepende saga rond de herbenoeming van Barroso aan het hoofd van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. De Portugese conservatief is de officiële kandidaat van de lidstaten en behoort als EVP'er tot de grootste fractie in het Europees Parlement, maar hij weet voorlopig geen meerderheid rond zijn kandidatuur te scharen. De linkerzijde is tegen zijn kandidatuur gekant en de liberalen willen garanties over zijn beleidsprogramma voor de komende vijf jaar.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud