Biden onthult nieuw buitenlands beleid VS

Joe Biden (Foto AFP) ©AFP

'Ik meen het echt: we hebben jullie advies nodig.' Met dat zinnetje zette de nieuwe Amerikaanse vicepresident Joe Biden op een toespraak op een veiligheidsconferentie in München de toon voor een omslag in het Amerikaans buitenlands beleid. Washington wil meer overleg plegen met de Europeanen, maar in ruil zullen zij ook een forsere inspanning moeten leveren.

(belga) - In aanwezigheid van onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy liet Biden in Beieren het doek vallen over de buitenlandse politiek van de vorige president George W. Bush.

Biden verzekerde zijn toehoorders dat de regering van president Barack Obama nauw wil samenwerken met Europa om internationale crisissen en conflicten aan te pakken. "We zijn vastbesloten om niet alleen in Washington een andere toon aan te slaan, maar ook in de Amerikaanse relaties met de rest van de wereld", oreerde de vicepresident.

Bij nieuwe rechten horen echter ook nieuwe plichten. De VS beseffen volgens Biden dat ze de strijd tegen terroristische organisaties en radicale staten niet alleen zal winnen. "Het goede nieuws is: Amerika zal meer doen. Het slechte nieuws is: Amerika zal van zijn partners ook meer verlangen", zo vatte Biden het kernachtig samen.

Grotere Europese inspanning

Daarbij denkt Washington in eerste instantie aan Afghanistan, waar Europese landen een grotere inspanning zouden moeten leveren in de strijd tegen de taliban en al-Qaida. "Als Amerikanen willen wij onze bondgenoten vragen om enkele van hun eigen standpunten opnieuw in overweging te brengen, zoals de bereidheid geweld te gebruiken wanneer de rest tot niets leidt", verklaarde Biden.

Eerder op de dag had ook Navo-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer zijn beklag gemaakt over Europese landen die niet warm lopen voor een sterker engagement in Afghanistan. De Navo-baas omschreef Afghanistan als een uitgelezen test voor een nieuwe en meer doorgedreven samenwerking tussen de VS en Europa, zoals onder meer Sarkozy en Merkel hadden bepleit.

Met betrekking tot Iran zette Biden zich op de lijn die Merkel en Sarkozy eerder op de dag hadden uitgestippeld. De VS willen met het radicale moslimregime in Teheran praten over de stopzetting van het Iraanse nucleaire programma. Maar indien de diplomatie niet tot resultaat leidt, zullen de Navo-partners de druk op en het isolement van Iran verder opvoeren.

Guantanamo

Biden bevestigde ook dat de VS opnieuw het morele leiderschap willen claimen. "Tegenover het voorbeeld van onze macht moet de macht van ons voorbeeld staan", zei Biden, die expliciet stelde dat de VS niet zouden folteren. De sluiting van de omstreden gevangenis op Guantanamo moet de wending illustreren. Maar ook hier rekent Washington op de Europeanen. Hij vroeg zoals verwacht een inspanning voor de opvang van gevangenen uit Guantanamo.

Rusland

Biden, die zondag de Russische vicepremier Sergej Ivanov zal ontmoeten, reikte ook de hand naar Moskou. "De voorbije jaren hebben we een gevaarlijke verwijdering zien ontstaan in de relaties tussen Rusland en de leden van onze alliantie. Het moment is gekomen om opnieuw de blik te richten op de talrijke domeinen waar we kunnen en moeten samenwerken".

Niettemin blijven er fundamentele meningsverschillen met Moskou bestaan. De VS zullen de afvallige Georgische regio's Zuid-Ossetië en Abchazië niet erkennen als onafhankelijke staten, landen als Oekraïne en Georgië hebben het recht tot de Navo toe te treden en de VS blijven werken aan de ontwikkeling van een raketschild, hoewel Biden beloofde dit te doen in overleg met Rusland.

Biden stond ten slotte ook stil bij enkele bedreigingen voor de wereld die niet rechtstreeks tot het geopolitieke en militaire domein behoren. Hij beloofde dat de VS een voorbeeld zal stellen in de strijd tegen klimaatverandering en zal meewerken aan een hervorming van het financiële systeem. Obama zal begin april naar Londen afzakken voor het beraad van de G20 over de financiële crisis.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud