De Boer vraagt EU duidelijkheid over klimaat

Yvo De Boer - Foto Reuters ©REUTERS

'We kunnen en moeten in Kopenhagen een akkoord vinden over klimaatverandering.' Zo hield Yvo De Boer de Europese ministers van Leefmilieu voor in Brussel. Yvo De Boer leidt namens de VN de internationale klimaatonderhandelingen.

(tijd) - Op de klimaatconferentie van Kopenhagen, van 7 tot 18 december, moeten wereldwijde afspraken gemaakt worden over het beheersen van de uitstoot van broeikasgassen op middellange termijn en financiële hulp aan de arme en groeilanden om de klimaatverandering te overleven. Het klimaatverdrag van Kyoto loopt immers af in 2012.

De Boer trekt zich op aan een aantal beloftes van groei- en industrielanden de voorbije weken. Japan wil de uitstoot tegen 2020 met 25 procent verminderen. Brazilië belooft een beperking van de uitstoot met 40 procent, vergeleken met een scenario van business as usual. Ook Korea belooft een kwart minder uitstoot dan normaal; Rusland 22 tot 25 procent.  

Ook de Chinezen gaan in Kopenhagen concrete engagementen op tafel leggen, zegt De Boer; 'Zij voelen de gevolgen van de klimaatverandering al. Bovendien beseffen de Chinese leiders maar al te goed dat de Chinese economie met het huidige model niet met 8 procent kan blijven groeien.'

Europa moet wel haar rol van wereldleider in dit klimaatdebat blijven spelen, waarschuwde De Boer. En daarom moet de Europese Unie duidelijkheid verschaffen over een aantal cruciale tema's in de aanloop naar Kopenhagen. Zo is onduidelijk hoe en wanneer Europa overstapt van de reeds beloofde 20 procent reductie van de uitstoot in 2020 naar een vermindering met 30 procent. Ook de mate waarin Europa (her)bebossing wil meerekenen in de klimaatinspanningen, moet worden uitgeklaard, zegt De Boer.

Toch verwacht de VN-onderhandelaar van Europa in de eerste plaats duidelijkheid over hoeveel geld er vrijgemaakt wordt voor de armere landen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat is een zaak die de milieuministers overstijgt, maar die wel door de EU-leiders op de top van december moet doorgehakt worden, zei hij. 'Zonder die cijfers komt er in Kopenhagen geen akkoord,'

Europa moet duidelijk maken hoeveel het op korte termijn en op langere termijn wil bieden. Hoe dat globale bedrag dan verdeeld wordt tussen de EU-lidstaten kan na Kopenhagen beslist worden, zei De Boer. De Europese leiders erkenden eind oktober al dat er tegen 2020 100 miljard euro nodig zal zijn voor de aanpassing aan klimaatverandering. Maar er kwam geen uitsluitsel over welk aandeel Europa in die globale som op zich wil nemen.

De Boer wil dat in Kopenhagen al geld op tafel komt voor onmiddellijke actie. We hebben voor 2010, 2011 en 2012 telkens 10 miljard dollar nodig om de omschakeling in de rest van de wereld mogelijk te maken, zei de Boer. En in die tijdsperiode krijgen we meer zicht op de echte financiële noden die klimaatverandering met zich meebrengt. De Boer sloot niet uti dat de noden veel hoger liggen dan gedacht.

'Ik verwacht van Europa vooral dat druk gezet wordt op partners, voornamelijk de Verenigde Staten, om klimaatinspanningen te leveren, zei de Boer nog. Wel toonde De Boer zich vrij positief over het Amerikaanse voorstel, zoals dat momenteel in het Congres  en de entoerage van president Obama besproken wordt. 'Een vermindering met 17 tot 20 procent vergeleken het jaar 2005 betekent eigenlijk een reductie van de uitstoot met 20 procent op tien jaar tijd, tussen 2010 en 2020. Dat is toch wel ambitieus.'

Kris Van Haver

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud