De Gucht pleit voor internationale actie tegen illegale wapens

In een krachtig betoog om de controle op illegale wapens te verstrengen, zei Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht dat de goedkeuring van het (niet-bindende) actieplan van 2001 een duidelijk politiek signaal geeft dat de VN zich ernstig met de kwestie wil bezighouden.

(belga) De Gucht vraagt zich af hoe doeltreffend de controle tegen illegale wapens intussen is geweest en of het internationaal recht daarbij versterkt werd.

De Gucht verwees naar wat België zelf heeft gedaan. Zo werd op 9 juni nog de wet gestemd waarin het wapenbezit door particulieren duidelijk wordt gereglementeerd. 'Onze aanpak is gebaseerd op de premisse dat de illegale wapenhandel maar effectief kan worden bestreden indien men beschikt over duidelijke richtlijnen inzake de legale handel en het legale wapenbezit', aldus de minister. België verstrengde ook zijn reglementering voor het verlenen van wapenexportvergunningen (de EU Gedragscode) en inzake de tussenhandel van wapens (brokerage).

Internationaal verdrag

Het is dan ook niet meer dan logisch, zo betoogde De Gucht, dat België actief elk voorstel steunt dat erop gericht is op wereldvlak duidelijke criteria voor de transfer van wapens goed te keuren. 'Om die reden steunen wij alle demarches ten gunste van een internationaal verdrag op de wapenhandel. Wij geven de voorkeur aan juridisch afdwingbare verbintenissen'. Hij beklemtoonde voorts het belang om zonder dralen onderhandelingen binnen de VN aan te vatten over een doeltreffend internationaal instrument inzake de tussenhandel van wapens.

Projecten

België heeft anderzijds sedert 2001 meer dan 5 miljoen euro gestopt in projecten voor het verzamelen en vernietigen van wapens in regio's in Afrika en elders in de wereld.

Als voorzitter van de OVSE zei De Gucht er overtuigd van te zijn dat die organisatie bereid is het werk van de VN te verdedigen en alle mogelijke synergieën te bevorderen tussen regionale organisaties en regelingen. Hij noemde daarbij als concreet voorbeeld van werkverdeling het 'kleine wapens en munitie-project' in Oekraïne, waarbij de OVSE zich met de munitie bezighoudt en de NAVO belast is met de vernietiging van de wapens. Gelijkaardige interacties zijn er ook tussen de OVSE en de Europese Unie. De bedoeling is dubbel werk te voorkomen en een zo hoog mogelijk effect te bereiken door goede coördinatie.

Ten slotte had de Belgische minister uitgesproken lof voor het werk van de ngo's die zich inzetten voor de wapencontrole. 'Onze officïele actie op het veld heeft alles te winnen van een actieve en transparante interactie met de civiele maatschappij en de niet-gouvernementele organisaties', stelde hij.

(foto belga)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud