'Dit mag Europese Unie niet verlammen'

Premier Yves Leterme betreurt het negatieve resultaat van het Iers referendum over het verdrag van Lissabon. De eerste minister vindt dat de situatie nu rustig moet worden geëvalueerd en dat moet worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn om het verdrag vooralsnog in werking te laten treden en Ierland daarrbij te betrekken.

(belga) - "In geen geval mag de Unie hierdoor verlamd worden", stelt hij vrijdag in een reactie. Ook Commissievoorzitter José Manuel Barroso heeft de lidstaten van de Europese Unie opgeroepen om door te zetten met de ratificatie van het Europese verdrag van Lissabon.

De premier doet ondertussen een oproep aan de EU-lidstaten die het verdrag nog niet hebben goedgekeurd "om zonder dralen verder te gaan met de interne goedkeuringsprocedures". Hij hoopt dat ook ons land het goedkeuringsproces snel kan afronden.

"De Europese Unie heeft immers nood aan een meer efficiënte, democratische en transparante werking om zich ten volle te kunnen toeleggen op de problemen die er werkelijk toe doen voor de Europese burger, zoals daar zijn de vergrijzing, de klimaatswijziging, de immigratie, de veiligheid, de uitdagingen inzake energie en voedsel, de wereldwijd toenemende competitiviteit en het behoud van ons eigen sociale model. Het verdrag biedt daartoe de beste garantie", meent de eerste minister.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud