EU-Begroting 2007: Raad en Parlement vinden geen vergelijk

De 25 lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement (EP) zijn er dinsdagnacht niet in geslaagd een akkoord over de begroting 2007 te bereiken. Na meer dan 12 uur vergaderen zijn de twee begrotingsautoriteiten zonder vergelijk uit elkaar gegaan. De volgende dagen wordt op ambassadeursniveau een nieuwe poging ondernomen om het budget van 2007 definitief vast te leggen.

(belga) Het Finse voorzitterschap, zo was woensdagmorgen in Europese kringen te horen, draagt een grote verantwoordelijkheid in het mislukken van de onderhandelingen. Dat had onder meer met het bijna obsessioneel idee van de Finse regering te maken om in het personeelsbestand van de EU-Commissie te snoeien. Finland wou dat slechts een deel van de gepensioneerde ambtenaren wordt vervangen.

Daarnaast waren er meningsverschillen met het EP. Dat wou de uitgaven voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid bijna halveren. Het Parlement wou op deze manier meer inspraak in de internationale dossiers forceren. Voorts wou het EP dat de globale uitgaven voor 2007 een stuk hoger zouden liggen dan de EU-Commissie voorstelde: 122 miljard euro in plaats van 115 miljard euro.

Wat het globale uitgavenplafond betreft, bond het EP in. Ook volgend jaar zal het EU-budget dus beneden de magische 1 procent van het BNI blijven. Ook inzake het Buitenlands beleid wou het EP water in de wijn doen. In ruil voor toezeggingen van de Raad. Wegens chaotisch optreden van de Finse minister Ulla-Maj Wideroos kon deze discussie echter niet worden afgerond.

De voorzitter van de Begrotingscommissie van het EP Janusz Lewandowski verklaarde na afloop dat hij zeer ontgoocheld over de mislukking was. "We zullen ons nu inspannen", aldus de Poolse parlementariër, "om volgende week een akkoord te vinden". De erg moeizame onderhandelingen geven te denken. Het gaat immers over het eerste jaarbudget dat in het kader van de nieuwe financiële perspectieven werd opgesteld. Deze beginnen in 2007 en lopen tot 2013.

In dat nieuwe begrotingskader wordt voor het eerst het Europees globaliseringsfonds ingevoerd. In principe is daar 500 miljoen euro voor voorzien. De Commissie is er nog altijd niet uit of de middelen van dat fonds ook voor de getroffen werknemers van VW kunnen worden ingezet.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud