EU bevriest gesprekken met Turkije

"De Europese Unie is een rechtsgemeenschap, bijgevolg kan de Turkse weigering om zijn havens voor Cypriotische schepen en vliegtuigen open te stellen, niet zonder gevolgen blijven".

(belga) Dat verklaarde EU-Commissaris Olli Rehn woensdag na afloop van de collegevergadering waarin over de sancties tegen Turkije werd beslist. "De trein van de onderhandelingen", aldus Rehn, "zal nu trager rijden, maar van een crash is geen sprake".

Met ruim anderhalf uur vertraging kwam Rehn in de perszaal van de Commissie tekst en uitleg over de beslissing van het college geven. Acht hoofdstukken van het onderhandelingspakket worden bevroren. Rehn legde er de nadruk op dat het niet om een willekeurig of politiek aantal gaat. "We hebben", aldus Rehn, "een grondige analyse van alle beleidsterreinen gemaakt en ons door de juridische dienst laten informeren".

Volgens de Commissie heeft onderhandelen over deze hoofdstukken geen zin, vermits Turkije het douane-protocol niet uitvoert.Bij die acht hoofdstukken zitten ondermeer: vrij verkeer van goederen, vrijheid van dienstverlening, financiële diensten, landbouw en plattelandsontwikkeling, visserij, transport, douane-unie, buitenlandse betrekkingen. Verder stelt de aanbeveling van de Commissie dat die hoofdstukken niet geopend mogen worden, tenzij dat die Commissie tot de conclusie komt dat Turkije de verplichten van het douane-protocol vervult.Zolang dat het geval niet is, mogen ook de onderhandelingen over de andere hoofdstukken niet worden afgesloten.

Om deze af te sluiten, is unanimiteit van de lidstaten vereist. Rehn ontkende dat op deze manier het hele toetredingsproces in de koelkast gaat. "Sinds juni van dit jaar", aldus de EU-Commissaris, "werden de onderhandelingen al grotendeels geblokkeerd, omwille van de Cypriotische kwestie. Ik ga er vanuit dat dit nu voorbij zal zijn en dat de trein opnieuw in beweging komt".Dat vereist uiteraard een politiek akkoord van de lidstaten. Op de Europese Raad van december 2004 werd immers bepaald dat een hoofdstuk maar geopend kan worden als alle lidstaten het groen licht geven.

Op 11 december, tijdens de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken, zal blijken of dat politiek akkoord haalbaar is. Als dat niet het geval is, komt de Turkse kwestie opnieuw op de raad van regeringsleiders."Eén van de redenen waarom de Commissie zo vlug heeft gereageerd", aldus Rehn, "is om te vermijden dat er in december een nieuwe Turkse top komt". Rehn zei ook dat met alle lidstaten overleg was geweest. Met de Verenigde Staten was echter niet gepraat. Tenslotte zei Rehn dat de Commissie absoluut wil vermijden dat het tot een breuk met Turkije komt. "We hebben elkaar echt nodig", aldus een zichtbaar vermoeide EU-Commissaris

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud