EU-Commissie prijst België voor naleven passagiersrechten - update

In haar evaluatierapport over de naleving van de passagiersrechten in de luchtvaart kreeg België van de EU-Commissie een positieve vermelding. In haar globale beoordeling van de regelgeving die op 17 februari 2005 in werking trad, maakt de Commissie echter veel voorbehoud.

(belga) Er is, zo stelt de Commissie, nog veel werk aan de winkel, zowel voor de luchtvaartmaatschappijen als de lidstaten. Als er binnen zes maanden geen duidelijke verbetering zichtbaar is, overweegt de Commissie sancties en een strengere wetgeving.

Dank zij de nieuwe verordening van 2004 werden de rechten van de vliegtuigpassagiers aanzienlijk uitgebreid. Ze kunnen nu schadevergoeding bekomen als ze wegens overboeking niet mogen instappen. Ook annuleringen en langdurige vertragingen komen in aanmerking voor schadeloosstelling of compensaties. Tenslotte gelden deze rechten zowel voor geregelde vluchten als voor vluchten die door touroperators worden georganiseerd.

De EU-Commissie stelt in haar verslag dat de nieuwe regelgeving de dingen verbeterd heeft. Er is echter een maar. Zowel de luchtvaartmaatschappijen als de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de toepassing en de behandeling van de klachten, moeten hun verplichtingen strikter uitvoeren. Omdat het Verenigd Koninkrijk zich vooral om de Britse passagiers bekommert, werd alvast een inbreukprocedure tegen Londen gestart. Denemarken en België krijgen een positieve beoordeling mee. "In deze landen, aldus de Commissie, lijken de dingen het meest efficiënt georganiseerd."

De Commissie signaleert heel expliciet de manier waarop in België de klachten worden behandeld. Hier is getraind personeel aan de slag dat elke klacht onderzoekt. Indien nodig wordt technisch personeel ingehuurd om te onderzoeken of de klachten gegrond zijn. Erg positief, aldus de Commissie, is het feit dat België de feiten en dossiers desgevallend naar de andere lidstaten doorspeelt.

Tussen februari 2005 en september 2006 werden in totaal 18.288 klachten van passagiers geregistreerd. Vierendertig procent sloeg op vertragingen, 35 procent op annuleringen en 7 procent op een weigering om in te schepen. Slechts 14 procent van deze klachten werden, zo noteert de Commissie, succesvol afgerond. De Commissie geeft toe dat de regelgeving zelf nog voor verbetering vatbaar is, want bij herhaling duiken er grote interpretatieverschillen op. Zo is regelmatig verwarring of een vlucht nu aanzienlijke vertraging opliep dan wel geannuleerd werd. Daarnaast zijn er grote betwistingen over de "buitengewone omstandigheden" die de luchtvaartmaatschappijen desgevallend kunnen inroepen. In dat geval hoeven ze geen schadevergoeding te betalen.

In nauw overleg met de lidstaten en luchtvaartmaatschappijen wil de Commissie de volgende maanden terzake tot duidelijker afspraken en een meer gestroomlijnde interpretatie komen. Ondertussen start de EU-Commissie een nieuwe afficheringscampagne op om de passagiers in alle talen van de EU-lidstaten over hun rechten te informeren.

De Commissie wil wel dat de dingen binnen zes maanden substantieel verbeterd zijn, zoniet zullen de lidstaten in gebreke gesteld worden. Als ook dat niet helpt, overweegt EU-Commissaris Jacques Barrot om de huidige regelgeving te amenderen om zo de passagiersrechten beter te kunnen afdwingen.

Foto Belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud