Advertentie

EU-Hof begraaft verbod op koppelverkoop

Het Belgische verbod op koppelverkoop is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag in Luxemburg geoordeeld. Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne kondigde meteen aan dat hij het verbod uit de wet zal schrappen.

(belga) - Het Hof boog zich over het Belgische verbod op koppelverkoop naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de rechtbank van koophandel in Antwerpen, waar twee zaken aanhangig zijn die betrekking hebben op de Belgische wet.

De eerste zaak betreft een geding van pechdienst VTB tegen Total Belgium, die houders van een Total Club-kaart drie weken gratis hulp bij pech aanbiedt voor elke volle tank van 25 liter voor een auto en 10 liter voor een bromfiets.

In de tweede zaak klaagt de Schotense lingeriezaak Galatea over een actie van Flair. Het weekblad, eigendom van uitgeverij Sanoma, bood in de editie van 13 maart 2007 kortingsbonnen voor verscheidene lingeriewinkels aan.

Zowel VTB als Galatea betoogden dat de acties in strijd waren met het Belgische verbod op koppelverkoop. De Antwerpse rechtbank vroeg vervolgens aan het Europese Hof om deze wet te toetsen in het licht van de Europese richtlijn over oneerlijke handelspraktijken.

Zonder zich over de grond van de twee zaken uit te spreken, maken de Europese rechters donderdag in hun arrest duidelijk dat de richtlijn zich verzet tegen "een nationale regeling die elk gezamenlijk aanbod van een verkoper aan een consument verbiedt".

'De lidstaten kunnen geen strengere maatregelen vaststellen dan die welke in de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken zijn neergelegd, ook niet om een hoger niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen', stelt het Hof.

Het Hof wijst erop dat de wet een principieel verbod op gezamenlijke aanbiedingen stelt. Dat doet vermoeden dat koppelverkoop onrechtmatig zou zijn, maar deze verkoopstechniek prijkt niet in de bijlage van de richtlijn, waarin alle handelspraktijken worden opgesomd die onder alle omstandigheden verboden zijn, zonder individuele toetsing

In een eerste reactie reageert minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tevreden op het 'duidelijke arrest'. Hij heeft zich naar eigen zeggen steeds tegen het verbod gekant, omdat het naar zijn mening slecht is voor de handel en voor de consument.

Van Quickenborne wijst erop dat de wet uit 1935 dateert en niet meer is aangepast aan de moderne samenleving, waarin de consumenten geïntegreerde diensten en productenpakkettenzoals willen kopen. Zo stuitte de introductie van de iPhone in België op problemen.

De minister erkent wel dat de consument beschermd moet worden tegen niet-transparante praktijken en dus steeds correct geïnformeerd moeten worden over prijzen en voorwaarden.

Van Quickenborne gaat het verbod uit de wet halen. Tevens wil hij laten onderzoeken of het arrest ook gevolgen heeft voor andere regels van de wet op de handelspraktijken. Het is de bedoeling dat het wetsontwerp nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd door de ministerraad.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud