Advertentie
Advertentie

EU-Hof: België discrimineert Belgen in werkloosheidsreglementering

(belga) - De Belgische regels voor het verkrijgen van een werkloosheidsreglementering zijn discriminerend en niet in overeenstemming met Europese regels. Dit heeft het Europese Hof in Luxemburg donderdagochtend geoordeeld. Gek genoeg kunnen de regels eigen Belgische onderdanen discrimineren. De gewraakte regels gaan over het bekomen van een wachtuitkering. Dit is de werkloosheidsvergoeding voor jongeren die pas zijn afgestudeerd en nog nooit gewerkt hebben. Zij hebben binnen de werkloosheidsreglementering wel recht op een uitkering en op begeleiding.

Het probleem is echter dat jongeren die in het buitenland gestudeerd hebben, niet zomaar recht hebben op de wachtuitkering.

Tot voor 1997 moest een jongere om recht te hebben op een wachtuitkering de volledige cyclus secundair onderwijs in België hebben gevolgd. Na een eerdere veroordeling door het Hof gelden sinds 1 januari 1997 nieuwe regels. Die bepalen dat ook mensen die in het buitenland gestudeerd hebben, recht kunnen hebben op een wachtuitkering, onder de dubbele voorwaarde dat het diploma gelijkwaardig is aan een Belgisch en dat de jongere ten laste is van migrerende werknemers.

Deze dubbele voorwaarde is nog altijd te restrictief, zo oordeelt het EU-Hof vandaag. Het Hof moest zich uitspreken in de zaak D'Hoop. Marie-Nathalie D'Hoop is een Belgische die vier jaar secundair onderwijs heeft gevolgd in Frankrijk. Haar diploma is weliswaar gelijkwaardig aan het Belgische, maar haar ouders hebben België nooit verlaten. Zij zijn geen migrerende werknemers en dus kan hun dochter geen aanspraak maken op de wachtuitkering.

Kan niet, oordeelt het Hof. Zo'n strenge regel is een inbreuk op het vrij verkeer in Europa.

Dit betekent niet dat België geen beperkingen mag opleggen. Die beperkingen moeten losstaan van de nationaliteit van de betrokkenen en moeten evenredig zijn met de "rechtmatige doelstellingen" van het nationale recht. In praktijk betekent dit dat België mag nagaan of er een werkelijke band bestaat tussen de aanvrager van de wachtuitkering en de Belgische arbeidsmarkt. Nagaan of die band bestaat op basis van één enkel criterium (de plaats waar het diploma behaald werd), is "te algemeen en te exclusief".

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud