EU-ministers bereiken akkoord over Turkije

De 25 EU-landen zijn er uiteindelijk in geslaagd een gemeenschappelijk standpunt over de Turkse sancties te breiken. Acht onderhandelingshoofdstukken worden ingevroren, maar de vraag rijst of alle lidstaten nu bereid zijn om de andere hoofdstukken te openen.

(belga) In Commissiekringen is te horen dat dit tot de essentie van het politiek akkoord behoort. Verder is er een verklaring van het voorzitterschap over het VN-proces voor een globale regeling van de Cypruskwestie. Tenslotte zal op de raadsvergadering van januari een raadsconclusie over de economische ontsluiting van Turks-Cyprus worden aangenomen.

De fameuze "rendez-vous"-clausule waar diverse lidstaten op aandrongen, staat in verwaterde versie in de raadsconclusies. Heel nadrukkelijk wordt naar de jaarlijkse vooruitgangsrapporten van de EU-Commissie over Turkije verwezen. De raad zal de uitvoering van het douane-akkoord systematisch opvolgen, aldus de ministers. Omdat Cyprus de huidige Turkije-kwestie niet met de ontsluiting van Turks-Cyprus wou koppelen, wordt de conclusie over de ontsluiting van het noordelijke deel van het eiland naar januari doorgeschoven.

Op de vraag of de lidstaten zich nu engageren om de niet-ingevroren hoofdstukken wel te openen, antwoordt staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut met een aarzelend nee. De lidstaten behouden het recht om bij de opening van elk hoofdstuk hun veto te formuleren. Wel is er nu de hoop dat er geen systematische obstructiepolitiek wordt gevoerd. De Europese Commissie wijst erop dat het om de essentie van het akkoord gaat.

Turkije kan echter vrezen dat sommige lidstaten het onderhandelingsproces systematisch, zoniet totaal kunnen blokkeren. Voor de opening van een hoofdstuk is immers unanimiteit vereist. Bovendien onderstreepte de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Bot dat er geen sprake kan van zijn om in deze het vetorecht op te geven. Bijgevolg is er reden tot zorg voor Turkije. Er is geen wettelijke basis om de lidstaten te forceren om zich voortaan soepel op te stellen.

Opmerkelijk is eveneens dat de Raad akkoord ging met een tekst die pas in januari formeel wordt aangenomen. Het gaat hier om een engagement om de economische ontsluiting van Noord-Cyprus te versnellen. Cyprus wou niet dat de tekst, die slechts aan engagementen van april 2004 herinnert, maandag werd aangenomen. Nicosia wou de indruk vermijden dat beide dossiers aan elkaar gekoppeld waren.

(foto: Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud