Europa dreigt met snelle staalsancties

(tijd) - De Europese Commissie dreigt ermee al in juni beperkte handelssancties uit te vaardigen als vergelding voor de hogere Amerikaanse invoerheffingen op staal. De sancties zouden er komen als de VS geen compensaties geven voor de staaluitvoer die de EU derft. Vrijdag beraden de lidstaten zich over de sancties.

De VS heffen sinds 20 maart hogere invoerheffingen op staal om hun thuismarkt te beschermen. De Europese Unie en verschillende andere landen vochten de Amerikaanse maatregelen al aan bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De EU eist bovendien dat de VS compensaties geven voor de staaluitvoer die de EU derft als gevolg van de hogere tarieven. De WHO-regels voorzien in dergelijke compensaties onder de vorm van lagere invoertarieven voor andere Europese producten.

Voorlopig stelden de VS geen compensaties voor. De Europese Commissie wil Washington daarom onder druk zetten door te dreigen met handelssancties. Ze stelde al een lange lijst met Amerikaanse producten op die getroffen kunnen worden met hogere invoertarieven.

Vrijdag legt de Commissie de EU-lidstaten twee lijsten met geviseerde producten voor. De eerste is de uitgebreide lijst met sancties ter waarde van ongeveer 2,5 miljard euro, de schade die de EU meent op te lopen als gevolg van de VS-staalheffingen. De tweede lijst omvat slechts een selectie van de producten die op de uitgebreide lijst staan. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal omvat die beperkte lijst voor 300 miljoen dollar (340 miljoen euro) aan sancties.

De Commissie gaat de lidstaten voorstellen de beperkte sanctielijst vanaf midden juni van kracht te laten worden; de uitgebreide lijst zou pas na de definitieve WHO-uitspraak, midden 2003, in werking treden. Die strategie biedt de EU twee voordelen: ze zet Washington extra onder druk om snel compensaties voor te stellen en omzeilt de mogelijke kritiek dat de EU de WHO-regels met voeten treedt. De VS zouden de wettelijkheid van EU-sancties voor de volle 2,5 miljard euro zeker aanvechten bij de WHO. Voor de kortere lijst van 300 miljoen dollar meent de Commissie overtuigende argumenten op tafel te kunnen leggen.

Verwacht wordt dat de EU-lidstaten vrijdag nog discussiëren over de sanctielijsten. Sommige lidstaten zijn niet tevreden over de selectie van producten die de Commissie voorstelt te viseren, klonk het gisteren van Belgische kant. België kan wel leven met alle producten op de sanctielijsten.

JL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud