Europa waagt tweede poging havenliberalisering

(tijd) - De Europese Commissie lanceert woensdag waarschijnlijk een nieuw voorstel over de vrijmaking van de havendiensten. Dat meldt De Tijd. De mogelijkheid voor scheepsbemanningen om zelf te laden en te lossen wordt ingeperkt in vergelijking met het eerste, door het Europees Parlement gekelderde, voorstel. Maar volgens de vakbonden houdt het nieuwe voorstel geen verbetering in.

Het Europees Parlement kelderde eind vorig jaar de omstreden richtlijn die de havendiensten moest openstellen voor concurrentie. Het belangrijkste struikelblok voor het parlement was het feit dat de richtlijn de zogenaamde 'zelfafhandeling' mogelijk zou maken. Dat zou betekenen dat de scheepsbemanning zonder vergunning laad- en loswerkzaamheden kan uitvoeren. Die werkzaamheden zijn in België voorbehouden aan erkende dokwerkers. Die vreesden een uitholling van hun statuut en legden herhaaldelijk de Belgische havens lam.

Het Europees commissielid voor Transport, Loyola de Palacio, wil zich niet neerleggen bij het veto van het Europees Parlement. Haar diensten bereidden een nieuwe, herziene ontwerprichtlijn voor over de havenliberalisering. Goed ingelichte bronnen verwachten dat de Commissie waarschijnlijk woensdag haar fiat geeft aan de ontwerprichtlijn, waarna de tekst naar de Europese ministerraad en het Europees Parlement gaat. Wel wordt er van verschillende kanten nog druk uitgeoefend om het voorstel uit te stellen tot na het aantreden van de nieuwe Europese Commissie, op 1 november.

De Palacio poogt in het nieuwe voorstel op twee manieren tegemoet te komen aan de bezwaren van het Europarlement. In vergelijking met haar vorige voorstel, perkt ze de mogelijkheid tot zelfafhandeling in. In principe mag alleen personeel aan land laden en lossen. Maar bij de kustvaart mag de scheepsbemanning wel ingeschakeld worden voor laad- en loswerkzaamheden.

Voorts gaat voor zelfafhandelaars een vergunningsplicht gelden. Dat betekent dat alle lidstaten een vergunningssysteem voor zelfafhandelaars moeten invoeren. Dat was in het vorige voorstel niet het geval, waardoor de vrees bestond dat Antwerpen een concurrentieel nadeel zou oplopen ten opzichte van havens uit landen die geen vergunningen hanteren voor zelfafhandeling.

Voor de vakbonden is het nieuwe voorstel geen verbetering. Myriam Chaffart en Jan François, algemeen sectorverantwoordelijken van ACV-Transcom, verwachten dat het voorstel nog 'enorme problemen' gaat opleveren.

'Door de evoluties in de scheepvaart en de ruime definitie die Europa hanteert voor kustvaart, zal met dit voorstel op termijn toch zo goed als alle scheepvaart in aanmerking komen voor zelfafhandeling. Men moet mij trouwens eens de toegevoegde waarde van die richtlijn uitleggen. Europa gaat zijn eigen economische positie ondermijnen. Want de richtlijn is in het voordeel van de reders, die meestal van buiten Europa komen', stelt Chaffart. JL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud