Europees landbouwbeleid wordt aangepast

Foto Reuters ©REUTERS

Na een marathonvergadering die zowat achttien uur duurde, zijn de Europese ministers van Landbouw het eens geraakt over een aanpassing van sommige punten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zoals voorzien in de voorstellen van de Europese Commissie, worden de melkquota tot 2015 jaarlijks met 1 procent verhoogd, maar in 2010 en 2012 kunnen er eventueel aanpassingen aan de regeling komen.

(belga) - De melkquota verdwijnen vanaf 2015 helemaal, iets wat al eerder werd beslist. Melkproducenten die in (kwetsbare) bergstreken werkzaam zijn, hebben volgens Europa recht op compensatiemaatregelen. Landen als Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk argumenteerden namelijk dat het geleidelijk aan opheffen van de quota tot een prijsdaling zou leiden en de producenten zou bedreigen in hun voortbestaan.

De landbouwministers beslisten ook de directe hulp aan de sector af te bouwen. In ruil gaat er meer geld naar projecten die het leefmilieu moeten beschermen en die de landbouwgrond moeten revitaliseren (de "landelijke ontwikkeling" van het GLB). Momenteel wordt jaarlijks 5 procent van de inkomenssteun overgeheveld naar het plattelandsfonds. Dit wordt nu verhoogd met 2 procent in 2009, 3 procent in 2010, 4 procent in 2011 en 5 procent in 2012.

De verschuivingen met de landbouwsubsidies hebben ook directe gevolgen voor de lidstaten, vermits zij de genoemde leefmilieuprojecten voor de helft moeten financieren. De ministers van Landbouw hebben deze overheidstussenkomst evenwel tot 25 procent beperkt, en tot 10 procent voor de armste lidstaten.

De donderdag genomen maatregelen zijn een zogenaamde Health Check van het GLB, dat nog tot 2013 loopt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud