Europese asielprocedure tegen 2010

(belga) - De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de Europese Unie hebben maandag in Luxemburg een akkoord bereikt over een meerjarenprogramma dat de krijtlijnen uittekent voor de toekomst van het Europese beleid inzake asiel, migratie, justitie en de strijd tegen terreur en criminaliteit. Tegen 2010 moet er een gemeenschappelijke asielprocedure zijn.

Volgende week moeten de staatshoofden en regeringsleiders op een top in Brussel het akkoord bezegelen.

'We hebben een overeenstemming in beginsel over het programma', zo kondigde de Nederlandse minister van Justitie Piet Hein Donner maandagavond namens het EU-voorzitterschap aan. De vijfentwintig lidstaten zijn het onder meer eens over de ambitie om een gemeenschappelijke asielprocedure in te voeren tegen 2010.

Allicht wacht de staatshoofden en regeringsleiders volgende week in Brussel een stevige discussie over dit thema. In het verdrag van Nice staat immers gestipuleerd dat de EU na de afronding van haar eerste pakket asiel- en migratiewetten kan afstappen van de verstikkende unanimiteitsregel die de Europese slagkracht op dit domein de voorbije jaren danig heeft beperkt.

Het zijn de chefs die het laatste woord hebben over een eventuele overschakeling naar stemmingen met gekwalificeerde meerderheid en een versterkte rol voor het Europees Parlement.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud