Frans-Amerikaans voorstel naar Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt zaterdagavond in New York bijeen om een Frans-Amerikaans ontwerp voor een wapenbestand en een uitweg uit de crisis in Libanon te bestuderen. Franse en Amerikaanse diplomaten hebben verscheidene dagen intensief onderhandeld voordat zij het eens werden over een tekst.

(belga) De tekst voorziet een beëindiging van de crisis in drie stappen: een staakt-het-vuren, een politiek akkoord tussen alle partijen en vervolgens het sturen van een internationale militaire macht onder bevel van de Verenigde Naties.

Het ontwerp van resolutie roept op "tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden, in het bijzonder gebaseerd op de onmiddellijke beëindiging van alle aanvallen van Hezbollah en van alle militaire aanvalsacties van Israël". Voorts wordt de "krachtige steun" van de VN-Veiligheidsraad uitgesproken voor "de totale eerbiediging van de Blauwe Linie", die de grens tussen Israël en Libanon aanduidt.

De Raad roept Israël en Libanon op "een permanent staakt-het-vuren te steunen evenals een oplossing op lange termijn", gebaseerd op negen principes, waaronder:

- "de strikte eerbiediging door allen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Israël en van Libanon";

- "de afbakening van de grenzen van Libanon, in het bijzonder in de sectoren waar zij betwist of onzeker zijn, met inbegrip van de boerderijen van Chebaa";

- "ontplooiing van een internationale macht in Libanon" onder voorbehoud van de principiële aanvaarding door Israël en Libanon "van de principes en elementen van een oplossing op lange termijn";

- "veiligheidsafspraken om een hervatting van de vijandelijkheden te beletten, met inbegrip van de vestiging tussen de Blauwe Linie en de rivier de Litani van een gedemilitariseerde zone", met uitzondering van Libanese en VN-strijdkrachten;

- "de volledige uitvoering van de akkoorden van Taif en van de VN-resoluties, waaronder resolutie 1559 die de ontwapening eist van alle gewapende groepen in Libanon";

- een embargo op wapens met bestemming Libanon, met uitzondering van de wapens waarvoor de regering toestemming geeft.

De besprekingen binnen de Veiligheidsraad die zaterdag omstreeks 21 uur (onze tijd) zouden beginnen, zullen eerst gewijd zijn aan een voorstelling van deze tekst aan de dertien andere lidstaten, zonder dat er al sprake is van een stemming. De Amerikaanse VN-ambassadeur John Bolton zei bereid te zijn de resolutie "zo vlug mogelijk" goed te keuren, maar hij voegde eraan toe dat dat zal afhangen van de reactie van de andere leden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice wordt begin volgende week op de zetel van de VN verwacht, zo heeft haar woordvoerder zaterdag bekendgemaakt. Hieruit kan afgeleid worden dat er wellicht nog een ministerbijeenkomst in de Veiligheidsraad plaatsheeft voor de goedkeuring van de tekst.

Het Witte Huis liet weten dat president George W. Bush "gelukkig" is met het resolutieontwerp, maar hij maakt zich "geen illusies" over de kansen om gemakkelijk een eind te maken aan de gevechten. Volgens zijn woordvoerder Tony Snow, verwachten de VS dat de Veiligheidsraad de tekst van de resolutie "maandag of dinsdag" stemt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud