Franse sociale partners sluiten akkoord over flexibiliteit

©AFP

De Franse werkgevers en vakbonden hebben een sociaal akkoord gesloten. Ze raakten het tijdens het weekeinde eens over een versoepeling van het ontslagrecht. In ruil krijgen de werknemers meer garanties over extra opleidingen en werkloosheidsuitkeringen. Of het akkoord lang overeind blijft, is nog maar de vraag.

(tijd) - De Franse president, Nicolas Sarkozy, had bij zijn aantreden in mei een revolutie aangekondigd in de sociale verhoudingen. Volgens hem waren de relaties tussen werkgevers en werknemers vastgeroest in een hopeloos verouderd model waarin het wantrouwen centraal stond. Dat mondde uit in een inflexibele arbeidsmarkt, die zelfs bestand bleek tegen de hardnekkigste hervormingspogingen.

Sarkozy zette de sociale partners onder zware druk om zijn revolutie tot een goed einde te brengen. De werkgevers en vakbonden kregen vier maanden om tot een vergelijk te komen. Slaagden ze daar niet in, dan dreigde Sarkozy met eigen maatregelen, zonder inspraak van de sociale partners. Enkele uren voor de deadline verstreek, lieten beide partijen zaterdagavond weten dat ze een akkoord hadden.

Er komt alvast een versoepeling van de arbeidsmarkt. De proefperiode voor nieuwe werknemers wordt voor sommige categorieën verlengd tot vier maanden. En tijdelijke contracten kunnen worden verlengd tot 36 weken. De werkgeversorganisatie Medef toonde zich ook erg tevreden over de invoering van het ontslag met wederzijds akkoord. In het nieuwe systeem zou de werknemer zijn recht op een werkloosheidsuitkering behouden.

Laurence Parisot, de voorzitster van Medef, ontkende dat het nieuwe sociale akkoord de uitgaven omhoog duwt. ‘De afspraken verhogen de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, en dat leidt tot een vermindering van de werkloosheid’, zei ze. Premier François Fillon waarschuwde dat hervormingen noodzakelijk zijn in wat hij bestempelde als tijden van economische onzekerheid. ‘De economische vertraging is geen excuus om de verdieping van de hervormingen stop te zetten of terug te schroeven’, zei Fillon.

Maar de vakbonden tonen zich niet echt enthousiast over het akkoord met de werkgevers. De grootste vakbond, de CGT, weigerde als enige van de zes vakbonden de tekst te ondertekenen. Volgens de CGT is er te veel aandacht voor flexibiliteit en zijn er te weinig garanties over de sociale bescherming van de werknemers. De onderhandelaar van de vakbond CFDT zei het spijtig te vinden dat veel vakbondsvoorstellen werden verworpen. Toch bestempelde hij het akkoord als een ‘belangrijke vooruitgang’.

Erik Ziarczyk

De Franse president Nicolas Sarkozy en premier François Fillon (Foto AFP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud